0 av 0 för ""

Sweco vinner delar av det parallella uppdraget Munksjökajen

Swecos arkitekter i Göteborg har tilldelats fortsatt uppdrag på delar av kaj- och strandpromenaden utmed Munksjön i Jönköping. Genom projektet vill kommunen skapa attraktiva vistelsemiljöer för stadens invånare och besökare.

2009 antogs en vision om hur södra och västra delarna av Munksjön i Jönköping ska utvecklas till en ny stadsdel i vattennära läge. Det parallella uppdraget som nu har genomförts på initiativ av Jönköping kommun innebär en utveckling av kajområdet, en sträcka om drygt en kilometer. Förutom Sweco arbetar även 02landskap och Sydväst med utformningen. Kontoren ansvarar för olika delsträckor och Sweco arbetar vidare med Nocken, ett långsträckt rum invid vattnet, men även Torgen, i samarbete med 02landskap.

– Uppdraget innebär till stor del nyanläggning men tangerar även ett kulturhistoriskt intressant område, karaktäriserat av tegelarkitektur och industriell brokighet. Nocken är promenadens avslutning i söder och kommer bland annat att innehålla en kvarterspark, en café- eller restaurangbyggnad och ett flertal platsbildningar av varierande karaktär och storlek, säger Henrik Fogelklou, ansvarig landskapsarkitekt på Sweco.

Förslaget för Torgen innebär att utveckla platsen till ett aktivitetscentrum, med butiker, restauranger och kulturverksamheter. Till sommaren startar projekteringen av uppdraget.

Team: Sweco genom Henrik Fogelklou, Thorbjörn Andersson, PeGe Hillinge och Margareta Diedrichs, tillsammans med konstnären Pål Svensson och ljusdesignern Johan Lindström.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Fogelklou, landskapsarkitekt, henrik.fogelklou@sweco.se, 031 62 90 11

Bild: Munksjön, visualisering av PeGe Hillinge, Sweco