0 av 0 för ""

Sweco vinner dubbla bostadsprojekt för JM

Swecos arkitekter har nyligen vunnit två inbjudna tävlingar för bostadskvarteren Majstången i centrala Göteborg och Solstenen i Kungsbacka. Tävlingarna är ett initiativ av JM. Genomtänkta planlösningar och fasadgestaltningar blev det vinnande konceptet för de båda projekten.

Beläget i centrala Göteborg utformar arkitekter på Sweco ett nytt och modernt landshövdingehus, Kvarteret Majstången, där man vid gestaltningen har inspirerats av de traditionella landshövdingehusen, en byggnadstyp som är typiskt för Göteborg med en första våning i sten i ett trähus med tre våningar.

– Vi har skapat ett boende för den urbana familjen som vill bo kvar centralt i staden och inte flytta till radhus eller villa.Vår utgångspunkt har varit generalitet och upprepning, ett tema som är karakteristiskt för landshövdingehusen, säger Kajsa Crona, ansvarig arkitekt på Sweco.

Även kvarteret Solstenen är en vinst i en inbjuden tävling för JM. Kvarteret ligger i Kungsbacka och önskemålet från JM var att skapa kompakta lägenheter med fokus på treor. Huset har ljus tegelfasad där tryckta ränder runt fönstren ger karaktär till fasaden.

– Motiveringen till att vi vann tävlingen för Kvarteret Solstenen var den ljusa tegelfasaden i kombination med ekonomiska planlösningar. I kvarteret Majstången vann vi för att vi tolkat landshövdingehuset ur ett helhetsperspektiv både interiört och exteriört, säger Kajsa.

Både Majstången och Solstenen beräknas säljstarta under hösten 2015.

Kajsa Crona, Ansvarig arkitekt, kajsa.crona@sweco.se Telefon:+4631617973