0 av 0 för ""

Sweco vinner markanvisning i Brunnshög, Lund

Nu står det klart att Sweco blir en av fyra aktörer att få markanvisning i en kommande etapp av stadsdelen Brunnshög utanför Lund. Hög miljöambition, spännande samarbeten och smart-city-lösningar är de vinnande koncepten.

I nordöstra delen av Lund växer den nya stadsdelen Brunnshög upp runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Lunds kommun utlyste tidigare i år en markanvisningstävling för etapp ett för centrala Brunnshög som nu är avgjord och där Swecos arkitekter och miljökonsulters bidrag blivit ett av fyra utvalda.

Utgångspunkt för juryns bedömning har varit stadsdelens hållbarhetsmål om att minimera klimatpåverkan, balansera den goda jorden och maximera upplevelserna. Swecos förslag tar avstamp i fyra utgångspunkter; smart jord, smart teknik, smart arkitektur och smart resursdelning.

– Brunnshög kommer att utvecklas till en intressant och nytänkande stadsdel. I en smart stad ska tekniken verka men inte synas och arkitekturen ska kännas mänsklig, grön och hållbar, något vi fokuserat på i vårt förslag. Vi är ett bra och spännande team då vi främjar samverkan mellan akademi och praktik genom att samarbete med LTH, säger Urban Skogmar, ansvarig arkitekt på Sweco.

Förslaget är ett samarbete mellan Sweco, NCC, LTH och Sony med Sydö Property som beställare.

Ur juryns motivering
… anbudet är i högsta klass när det gäller nytänkande och bredd. Att pröva lokal produktion av inomhusodlad fisk och växter och sälja på plats skulle ge Brunnshög en testbädd i toppklass. Beskrivningen av den smarta arkitekturen är övertygande och att kombinera energieffektivitet, produktion med sinnliga upplevelser är viktigt. De nya digitala lösningarna för hemarbete, utomhuslärande, delandeekonomi är exempel på anbudets bredd och innovationslöfte.

Swecos team: Urban Skogmar och José-Ignacio Ramirez.