0 av 0 för ""

Sweco vinner Ostlänkens arbetsmiljöpris

Sweco stod för det bästa arbetet när det gäller att säkerställa en god och säker arbetsmiljö och tilldelas därför Ostlänkens arbetsmiljöpris 2019.

Fyra leverantörer tävlade om priset, men det blev Sweco som avgick med segern i Trafikverkets tävling. Sweco kommer nu att få presentera sitt arbetsmiljöarbete för de övriga tävlande för att sprida goda idéer och arbetssätt i branschen.

Danuta Jansson, BAS-P handläggare är en av dem som arbetar med arbetsmiljöfrågorna på Sweco.

–  Det känns jättebra att få Ostlänkens Arbetsmiljöpris 2019. Vi har under lång tid arbetat metodiskt med arbetsmiljöfrågorna i uppdraget och skapat en uppdragskultur där arbetsmiljöfrågorna får ta plats i planerings- och projekteringsskedet, vilken vi även kommer att arbeta vidare med i uppdraget, säger Danuta.

Kristina Strömgren är ombud i uppdraget och ser utmärkelsen som en bekräftelse som alla som dagligen arbetar med arbetsmiljöfrågorna i uppdraget ska ta till sig och vara stolta över.

– Det här är verkligen ett lagarbete som genomsyrar allt från projektering till fältarbete och påverkar både nästa skede och så småningom förvaltningen av byggd anläggning. Arbetsmiljön är A och O och något vi lägger mycket tid och kraft på. Priset känns extra viktigt att få i ett så stort och komplext projekt som Ostlänken, säger Kristina.

Trafikverkets motivering lyder:

”Arbetet med samordningen av arbetsmiljöfrågorna i projekteringen upplevs inkluderat i verksamheten. Arbetsmiljöfrågorna får ta plats och har därmed genomslag i hela projektorganisationen. Sweco har erfarenhetsutbyte med pågående produktion i Kardonbanan, samverkar med produktionsplaneringen och verkar för att olika teknikområden tar hänsyn till varandras lösningar för att skapa en god och säker arbetsmiljö.”

För mer information, kontakta:
Kristina Strömgren, kristina.stromgren@sweco.se