0 av 0 för ""

två män på bygge

Swecoinitierade nätverket ÖBKN nominerade till årets Betonggala

ÖBKN, Östergötland bygger klimatneutralt, är ett regionalt nätverk inom bygg- och fastighetssektorn med syfte att nå Sveriges klimatmål genom att se till att branschens fossilfria färdplan följs. Projektet initierades av Helena Helgegren och Karin Lindblad, hållbarhetskonsulter på Sweco Sverige, och deras framgångar uppmärksammas nu med en nominering till Årets Miljöpris på Betonggalan.

Problemet är inte viljan att bygga klimatneutralt, utan att någon måste ta det första steget och samla aktörer från bygg- och fastighetsbranschen i samma rum. Så upplevde Helena och Karin problematiken i Östergötland, de insåg hur mycket snabbare omställningen skulle gå om man kunde jobba tillsammans. Detta var hösten 2019 och i samband med att Sweco anordnade en klimatsamverkansdag tog de tillfället att ställa frågan till branschen – Vem vill vara med och driva regional klimatsamverkan med oss? Flera aktörer räckte upp handen och en styrgrupp kunde bildas. För att förbli neutrala blev nätverket en del inom Cleantech Östergötland, som arbetar med hållbarhet även inom andra områden. Karin och Helena innehar idag ett uppdrag på 50% som processledare och ambitionen från styrgruppen är att det ska bli ett heltidsåtagande.

Ett ökande intresse för att påverka

Mindre än två år senare har nätverket över 30 medlemmar och fler ansluter hela tiden. Kunskapsnivån inom gruppen har ökat och med tillväxten även förmågan att påverka på politisk nivå. För Swecos del har man tack vare sin ledande position i ÖBKN etablerat sig som drivande inom hållbarhetsfrågan i Östergötland.

– Genom att vara medlem förbinder man sig till att genomföra två mätbara aktiviteter för att visa hur de aktivt minskar klimatpåverkan. Det bidrar till motivation och skapar nya samarbeten mellan de olika aktörerna. Fokusgrupper arrangeras regelbundet inom fyra områden; upphandling, material, byggproduktion och förvaltning, där strävan är att nå en samsyn kring innebörden av målen. Gemensam kravställning från byggherrar, förankrad med entreprenörer, är något som krävs för att det ska ske en förändring, berättar Helena.

Förutsättningarna skapas tillsammans

För att visa på möjligheterna utan att vara beroende av uppdrag har Helena och Karin samlat WSP, White och Tyréns till en konsultpanel. I form av en workshop får övriga medlemmar i ÖBKN lyfta klimatutmaningar i sina projekt, vilka panelen gemensamt diskuterar fram en passande lösning på. Det bidrar till sammanhållning, en gemensam känsla av ansvar och panelen agerar därmed förebild för branschen.

– För att nå klimatmålen om att halvera klimatpåverkan till 2030 och bygga klimatneutralt från 2045 kvarstår hinder att tackla. En del av lösningen är att öka återbruket samt tillämpa tidiga dialoger för att skapa innovativa lösningar i projekt. Genom ökad omställningsvilja ner på konsultnivå kan klimatfrågan komma att väga tyngre – ett måste för att lyckas, förklarar Helena.

Nomineringen till Årets Miljöpris inför Betonggalan är ett bevis på att det hårda arbetet ger resultat. En jury kommer att utse tre finalister som tävlar om titeln vid galan som går av stapeln under hösten.

Uppdatering: Tyvärr blev inte ÖBKN en av de tre finalisterna, men nätverket fortsätter sitt arbete med att utveckla branschen.

För mer information, kontakta:
Helena Helgegren, helena.helgegren@sweco.se
Karin Lindblad, karin.lindblad@sweco.se