0 av 0 för ""

Swecokonsult prisas för digitala lösningar i Kirunas stadsflytt

Konsultpriset Kompassen har instiftats av branschorganisationen Svenska Teknik- och Designföretagen för att uppmärksamma och premiera konsulter och arkitekter i deras arbete med att främja utvecklingen av branschen i Norrbotten. I år tilldelas Swecos affärsutvecklare och BIM-strateg Kent Karlsson priset för sitt bidrag till utvecklingen inom det digitala området.

I år tilldelas konsultpriset Kompassen Swecos Kent Karlsson med motiveringen att han med sitt engagemang och sin nyfikenhet bidrar till utvecklingen inom det digitala området. Han är drivande inom digitala samarbetsplattformar som har kommit att användas inom ett stort antal uppdrag i regionen, i Sverige och i våra grannländer.

– Det känns mycket hedrande att få ta emot priset. Det är roligt att det samarbete och den utveckling vi på Sweco åstadkommit tillsammans med våra kunder i de här projekten uppmärksammas, säger Kent Karlsson.

STD nämner stadsflytten i Kiruna som ett exempel där samarbetsplattformen Sweco Cube har använts för att underlätta samverkan mellan ett stort antal aktörer inom en mängd projekt. Här har Sweco samlat in projektdata och visualiserat det för inblandade aktörer i form av en virtuell stadsmodell.

– En effektiv informationshantering gör att vi kan skapa samsyn i projektet mellan aktörer men även möjliggöra dialog med medborgarna. I kuben kan även sensorer/Internet Of Things bidra med värdefull information till projekten om till exempel grundvattennivåer, trafikflöden och snödjup. Kiruna ska inte bara flytta fysiskt. I och med digitaliseringens möjligheter kan vi även flytta Kiruna in i den digitala framtiden, säger Kent Karlsson.

Kompassen skall enligt STD kännetecknas som branschens ledstjärna för framstående konsulter inom arkitektur-, teknik‐, och industriområdet. Pristagaren ska vara en förebild och utföra kvalitets‐, energi‐ och miljöriktiga projekt med okonventionella och nydanande metoder.

Swecos Kent Karlsson tilldelas konsultpriset Kompassen