0 av 0 för ""

Swecomedarbetare på plats i Nigeria

Swecos Jaana Rokka är på plats i Nigeria med Läkare utan gränser för att arbeta med logistik vid ett barnsjukhus. I nio månader kommer hon att bidra till att hjälpen kommer fram till de mest behövande.

– Jag har alltid velat arbeta internationellt med den här typen av uppdrag och har gjort mina val i livet utifrån det. Jag har proaktivt samlat på mig den kompetens och erfarenhet som krävs för att stärka mina möjligheter att förverkliga min livsdröm. Nu kommer äntligen samtliga mina kompetenser till användning samtidigt som jag får göra något som jag brinner för, säger Jaana Rokka som idag arbetar som nationell anbudskoordinator på Sweco.

Jaana är i grunden tekniker inom infrastruktur, men har länge arbetat i ledande ställning som platschef, projekt- och byggledare, anbudschef samt som linjechef med personalansvar. Kvalitetstänk och arbetsmiljö ligger henne varmt om hjärtat, liksom samhällsfrågor och mänskliga rättigheter. Jaana har även utbildat sig till statsvetare och skriver nu på sin masteruppsats i mänskliga rättigheter. Uppsatsen handlar om, passande nog, mänsklig säkerhet. På sjukhuset i Nigeria kommer hon att ha en bred roll.

– Jag kommer att arbeta som icke-medicinsk allround-logistiker med uppgiften att koordinera, implementera, administrera och övervaka bland annat all teknisk logistik och alla varor för att på bästa sätt säkerställa att hjälpen når fram till de mest behövande. En del saker kommer att vara nya för mig men finns viljan där så är det inga problem, säger Jaana Rokka.

Femte personen som åker på uppdrag

Jaana är den femte medarbetaren från Sweco som får tjänstledigt för att åka på uppdrag med Läkare Utan Gränser sedan början av samarbetet 2009.

– Vi tycker det är väldigt roligt att våra medarbetare vill åka ut och använda sin kompetens för att hjälpa till i hårt drabbade länder. Detta är ett sätt för oss att utveckla våra medarbetare men också för att attrahera och behålla kompetent personal. Det är dessutom positivt för vår utlandsverksamhet. De personer som får åka på uppdrag får den grundläggande utlandserfarenheten som behövs för att få möjlighet att arbeta med internationella uppdrag, säger Annica Hedmark, HR-chef Sweco Sverige.

Medarbetare från Sweco som vill åka ut i fält ansöker, precis som alla andra, direkt till Läkare Utan Gränser.

Övriga Swecomedarbetare som varit ute på fält med Läkare Utan Gränser.

  • Linda Persliden var i Sudan och Nigeria 2009 och arbetade bland annat med planeringen av transporter till och från fältsjukhusen i Darfur.
  • Ida Rennemark var i Liberia 2010 och arbetade som byggledare av ett nytt barnsjukhus.
  • Filip Linders var på Haiti 2011 och arbetade med vatten och sanitetsfrågor i efterdyningarna av jordbävningen.
  • Katarina Jonerholm åkte till Sydsudan 2012 och arbetade som vatten- och sanitetsingenjör.

 

Annica Hedmark, annica.hedmark@sweco.se telefon:+4686956632