0 av 0 för ""

Swecos arkitekter nominerade till Årets Stockholmsbyggnad 2016

Utvecklingen av Rinkebystråket har blivit nominerad till Stockholms stads tävling Årets Stockholmsbyggnad. Projektet, som invigs i höst, omfattar en förnyelse av Rinkebystråket som har omvandlats till en levande och pulserande huvudgata som förbinder Rinkeby Torg med Järvafältet.

Årets Stockholmsbyggnad är en årlig tävling som Stockholm stad anordnar och är en del i stadens ambition att bygga mer varierat. Tävlingen är öppen för både nybyggen och renoveringar som är färdigställda under det senaste året. Det vinnande projektet, som fått flest röster av allmänheten, presenteras den 26 maj.

Rinkebystråket

När Rinkeby planerades under 1960-talet ville man att det skulle bli en intensiv, koncentrerad och rikt sammansatt miljö, men med facit i hand kan konstateras att intensiteten i stort uteblev. Rinkebystråket är idag den enda genomgående gatan i området och är ett ödsligt nedsänkt trafikdike för fordonstrafik. Swecos förslag syftar till att skapa ett nytt mångsidigt handelsstråk med flera mötesplatser för boende samt nya besökare från andra stadsdelar.

Nya paviljonger för butiker, hantverkare och caféer uppförs. Gatan förses med angöringsmöjligheter, gångbanor och träd och nya trappor och broar binder samman gatan med befintliga gångstråk. Källare i hus blir till verksamhetslokaler och uteserveringar och miniparker anläggs längs stråket. En ny aktivitetspark bildar övergång till Järvafältets nya entré och planeringen har skett i dialog med de boende. Tillgängligheten till flera delar i området kommer att öka, liksom att kunna röra sig på gator och vägar i flera plan.

Byggnaderna är under uppförande och invigningen av Rinkebystråket beräknas ske hösten 2016.

Juryns kommentar
Ett stadsutvecklingsprojekt som är det innovativa startskottet på en stadsomvandling med möjlighet att binda samman staden och skapa något nytt utifrån områdets tydliga kvaliteter. Nya Rinkebystråket ger möjlighet till handel, småföretagande, möten och kommunikation. Det ger något till området utan att kräva något i gengäld.

Vinnaren utses dels av en jury och dels av röstning som alla får delta i. Röstningen är öppen fram till och med 17 maj.

Så här röstar du:

  • Sms:a ordet byggnad4 till nummer 71501
  • E-posta: aretsstockholmsbyggnad@stockholm.se
  • Skicka brev till: Stadsbyggnadskontoret, Årets Stockholmsbyggnad, Box 8314, 104 20 Stockholm

Läs mer om Årets Stockholmsbyggnad

Visualisering: Swecos arkitekter