0 av 0 för ""

Swecos arkitekter tar fram koncept för mångsidiga moduler för skolor i Umeå

Swecos arkitekter tar fram koncept för mångsidiga moduler för skolor i Umeå

Umeå växer och i takt med det ökar efterfrågan på förskolor i flera delar av staden. För att lösa behovet fick Swecos arkitekter i uppdrag av Umeå kommun att ta fram ett förslag på förskolepaviljonger som ska kunna återanvändas, lagras när de inte behövs samt kunna byggas i egen regi.

Vårt mål har varit att ta fram ett koncept för förskolepaviljonger med samma kvalitet på miljöerna för elever och pedagoger som en permanent förskola har. Även om skolorna är temporära ska de kunna stå i minst 15 år och då är det viktigt att lägga minst lika mycket omsorg på utformning av dessa provisoriska miljöer, säger Maja Hallén, arkitekt på Sweco.

Det är på uppdrag av Umeå kommun som arkitekter på Sweco har fått ansvaret att ta fram ett koncept på modulförskolor som kommunen ska kunna uppföra i egna regi. Som ett resultat av att Umeå växer behöver man bygga fler förskolor som kan etableras med kort varsel och kunna stå under kortare perioder. Önskan från kunden var att skolorna ska gå att bygga av eleverna på byggprogrammet vid gymnasieskolan Dragonskolan, kunna återanvändas minst tre gånger och däremellan lagerhållas. Resultatet blev ett antal moduler som kan kombineras efter behov, placeras i olika konfigurationer och med varierande antal avdelningar.

– Platsens förutsättningar bestämmer vilken planform förskolan ska anta för att på bästa sätt tillvarata den aktuella miljöns kvalitéer. Social hållbarhet står i fokus när paviljongerna strävar efter att erbjuda en lärmiljö som håller samma kvalitet som en permanent skola gör. Paviljongerna kan även dockas till befintliga skolor som vuxit ur sina lokaler, säger Jonas Westman Allström, arkitekt på Sweco.

Eftersom skolorna är flyttbara har Swecos arkitekter behövt ta höjd för framtida energibalansräkningar så att de är godkända även nästa gång de ska användas och klara framtida energinivåer enligt Boverket. Andra miljöaspekter som varit av vikt i gestaltningen är förnyelsebara och giftfria material samt en robust och hållbar stomme av trä.

–Idén med att bygga egna förskolepaviljonger är bland annat ett resultat av att vi har ett behov av att kunna hantera snabba förändringar i befolkningsprognoser och ombyggnationer. Vi är därför glada att vi tillsammans med Sweco har hittat ett ändamålsenligt koncept och som blir ett bra uppdrag för byggeleverna vid den kommunala gymnasieskolan, säger Patrik Lindqvist, projektledare på Umeå kommun.

Just nu arbetar man med att få till produktion av den första modulförskolan med målet att den ska placeras vid en befintlig förskola på Berghem i Umeå.

Förutom Swecos arkitekter har även företagets akustiker arbetat i uppdraget.

För mer information kontakta:
Maja Hallén 073-535 65 65, m.hallen@sweco.se
Jonas Westman Allström 072-531 01 16, jonas.westman@sweco.se