0 av 0 för ""

Swecos arkitekter utformar växthus till Färgfabrikens utställning Experiment Stockholm

Just nu pågår utställningen Experiment Stockholm på Färgfabriken. En del av utställningen utgörs av ett växthus där konstnären Luis Berríos-Negróns bor tillsammans med sin familj. Henrik Bejmer är arkitekten bakom byggnaden.

– Sweco är i år partner med Färgfabriken och i stället för att enbart bidra med pengar har man beslutat om att bidra med arbetskraft. Lotten föll då på mig att hjälpa dem med Luis Berríos-Negróns projekt ”Earthscore Specularium” då detta var en stor del av utställningen byggmässigt, säger Henrik Bejmer, arkitekt på Sweco i Stockholm.

I verket Earthscore Specularium kommer Luis Berríos-Negrón och hans familj, tillsammans med höns, ankor, fiskar och växter i ett kombinerat boende/växthus/social mötesplats att leva och ta emot gäster. Luis praktiserar på så vis nya boendeformer och delar, tillsammans med inbjudna gäster och utställningsbesökare, idéer kring vad detta nya boende kan vara. Vid utformningen av växthuset var kravet att det skulle vara flexibelt i sin inredning, enkelt att bygga och lätt att ta isär, för att sedan kunna byggas upp på ett annat ställe för ett annat ändamål.

– En av utmaningarna var att bygga ett billigt och beboligt hus som även behöver innehålla ett så kallat hydroponiskt och aquaponiskt system där fiskar, växter och ankor utbyter näringsämnen med varandra i ett mini-ekosystem, avslutar Henrik.

Om utställningen

Experiment Stockholm visar sex nyproducerade platsspecifika konstverk samt tankeexperiment som undersöker och gestaltar olika aspekter av staden. Utställningen bjuder in besökaren att experimentera för att tillsammans skapa bilder och visioner om ett framtida Stockholm.

Utställningen pågår fram till den 29 november 2015 på Färgfabriken i Stockholm.