0 av 0 för ""

Swecos arkitekter vinner parallellt uppdrag om bostäder i Göteborg

På uppdrag av Peab ska Sweco Architects rita det nya bostadskvarteret och bostadsgården i Lindholmshamnen. Uppdraget innefattar både arkitektur och landskap. Generösa entréer, flexibla planlösningar som kan anpassas utifrån människors behov och livssituation samt en gård som speglar det bohusländska landskapet var det vinnande konceptet.

I början på sommaren vann Sweco Architects ett parallellt uppdrag om 200 nya lägenheter och dess gård på Lindholmen utanför Göteborg. De sex flerbostadshusen ligger runt en gård som speglar den närliggande skärgården, landskapet och platsens industriella historia. Byggnaderna skimrar i ljusa jordfärger, och i portarna möts gård och hus i rustika material som sten och trä.

– Vi har valt att utforma smarta, rationella och yteffektiva planlösningar, vilket ger flexibla lägenheter som kan ställas om beroende på människors behov och livssituation. På så sätt blir bostäderna hållbara över tid, säger Catrine Andersson, ansvarig arkitekt på Sweco. 

Innegården präglas av grönskande träd, vattenspeglar och stora element i betong, cortén och sten. Gångbroar förbinder husen med gården och gården med gatan.

Nästa steg i processen är projekteringen, som påbörjas under hösten. Bostäderna beräknas vara klara 2018.

För mer information kontakta:
Catrine Andersson, ansvarig arkitekt Sweco, catrine.andersson@sweco.se, 031-62 76 34.