0 av 0 för ""

Swecos arkitekter vinner tävling om Karlshamns Stortorg

Landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson och arkitekt PeGe Hillinge på Sweco vann den inbjudna arkitekttävlingen med sitt förslag Lunden, Mattan & Festplatsen. Ritningsarbetet påbörjas i höst och det förnyade torget beräknas stå färdigt under 2015.

– Det nuvarande torget har fyllt sin funktion men ligger lite separerat från stadens gator. Vi vill vända ut och in på det. Idag ser vi annorlunda på torg än för bara tjugo år sedan, de är sin stads viktigaste rum. Torget ska vara ett offentligt vardagsrum för alla och en plats där man kan se och synas, vara för sig själv, njuta, sitta och leka, säger Thorbjörn Andersson.

I det vinnande förslaget delas torget upp i tre delar. Den första delen är en trädlund med halvskugga och platser för lek och spel. Den andra består av en utrullad matta i sten med uteservering och kafé, sittplatser, fontän och sol. Den tredje delen är en öppen festplats som också används för torghandel närmast rådhuset.

– När man talar om torg idag är det i princip tre saker som är viktiga. Det är trygghet, komfort och upplevelser. Man ska kunna känna sig trygg, även efter mörkrets inbrott. Man ska kunna sitta skönt och gå bekvämt och man även kunna få vara med om något, avslutar Thorbjörn Andersson.

Prisutdelningen skedde i Karlshamn den 29 maj.

Om du har frågor kontakta Thorbjörn Andersson, Landskapsarkitekt, thorbjorn.andersson@sweco.se, telefon:+46852295236