0 av 0 för ""

Swecos experter beredda när samordning av nya datamängder krävs

I krissituationer uppstår ofta behov av att snabbt få fram rapporter baserade på nya datamängder. Med hjälp av programvaran FME (Feature Manipulation Engine) kan den efterfrågade informationen göras tillgänglig i realtid.

TRE SNABBA MED ULF MÅNSSON, EXPERT PÅ DATAFLÖDEN OCH FME

Hej Ulf, hur kan vi med hjälp av FME bidra i en krissituation såsom covid-19?
– Programvaran FME används för att bearbeta och koppla ihop olika data och därmed få fram nya datamängder som genereras i rapporter som uppdateras kontinuerligt. Under stormen Gudrun var elnätet i södra Sverige raserat i flera veckor och räddningstjänsten och kommunerna behövde bland annat underlag för att veta vilka strömlösa hushåll som behövde kontaktas för vård och omsorg. Tack vare FME kunde vi generera rapporter och underlag så att de fick uppdaterad information i realtid. Vi skaffade då värdefulla erfarenheter om datahantering under kriser.

Hur arbetar ni för att vara beredda att agera under nuvarande situation?
– Våra FME-experter i Nederländerna har byggt en tillämpning för meddelandehantering till offentliga byggnader. Olika information kan snabbt behöva nå ut till olika verksamheter såsom skolor, idrottshallar, bibliotek och apotek. Genom att låta FME läsa Excel-filer med information om till exempel öppettider för riskgrupper, regler, kontaktuppgifter, och koppla det till befintliga kartsystem med byggnader så kan information spridas snabbt. Både på webbkartor men också som utskrifter som kan affischeras samt postas med vanlig postgång vilket är viktigt eftersom riskgrupper ofta är äldre och i högre grad läser traditionell post. Detta säkerställer också att det är samma information som går till alla ställen. En faktor här är också möjligheten att kunna hantera många olika språk – vilket FME är mycket bra på.

Vilken data kan bli aktuell att ta fram med anledning av den situation som råder?
– Precis som i början av stormen Gudrun, vet vi i nuläget inte vilken typ av data som kommer att behövas när covid-19 ökar i omfång. Våra FME-experter finns i sex länder och står redo att hjälpa våra kunder och våra kunders kunder att hantera okända datamängder vid förfrågningar vi ännu inte känner till. Vi för en kontinuerlig dialog med kunder om vilka typer av dataflöden som kan komma att bli aktuella. All input här är jätteintressant då det finns möjligheter att förbereda sig nu. Hör gärna av er!

För mer information, kontakta:
Ulf Månsson, ulf.mansson@sweco.se

Läs mer!