0 av 0 för ""

Swecos hållbarhetschef kommenterar FNs klimatrapport

Det är extremt troligt att människan har varit den dominerande orsaken till den temperaturökning planeten upplevt sedan mitten av 1900-talet. Det anser FN:s klimatpanel IPCC, vars rapport läggs fram i dag i Stockholm. Swecos hållbarhetschef Andreas Gyllenhammar kommenterar klimatrapporten.

Andreas Gyllenhammar har miljöforskarbakgrund och har även arbetat med klimatanalyser i sin roll som konsult.

– Rapporten kommer inte med några större nyheter, men understryker än en gång människans ansvar. Det går inte att få ett tydligare grundbudskap, läget är illa och vi måste börja klimatanpassa våra samhällen.

– För Swecos del är rapporten en bekräftelse på att vi lagt en riktig strategi för våra affärer. Vi arbetar mycket med förnybar och hållbar samhällsutveckling. Sedan kan vi också se att den klimatanpassning som vi gör i Centraleuropa, men också till viss del i Sverige är en affär som kommer att stärkas. Vi räknar med att få fler uppdrag för att till exempel klimatsäkra olika kunders värden och se över infrastruktur, säger Andreas Gyllenhammar.

De senaste tre decennierna har klimatet varit varmare än något annat decennium sedan 1850 och bevisen för att människan är orsaken till denna förändring växer sig allt starkare, tack vare bättre och säkrare observationer och förbättrade klimatmodeller.

– Rapporten slår fast att klimatförändringen är vår tids största utmaning men även att det fortfarande finns möjlighet att påverka. Olika utsläppsnivåer ger olika respons i form av temperaturhöjningar. Vi kan alltså inte undvika klimatförändringar men fortfarande påverka storleken, säger Andreas Gyllenhammar.

Enligt panelens beräkningar är det sannolikt att temperaturhöjningen fram till år 2100 kommer att bli minst 1,5 grader Celsius, jämfört med år 1900. Skulle utsläppen av växthusgaser överskrida de beräknade nivåerna kommer temperaturerna sannolikt att höjas med mer än 2 grader Celsius, vilket kan ge stora konsekvenser i form av bland annat höjda vattennivåer.

– Jag ser fram emot den fulla rapporten nästa vecka som handlar om klimatkänslighet och regionala klimatscenarier. Där finns mycket av värde för våra affärer inom klimatanalyser och klimatanpassning. Däremot behöver vi inte en rapport till som visar människans ansvar med 97 procent sannolikhet istället för 95 procent, det är inte väl investerad tid och fokus. Det är dags att agera nu och där har näringslivet en viktig roll i omställningen.

– Det finns ingen motsättning mellan klimatarbete och lönsamhet och vi sitter på mycket tillämpbar kunskap om hur vi både kapar utsläpp och klimatanpassar. Därför ser jag gärna mer samarbete mellan näringsliv och andra aktörer i framtiden, säger Andreas Gyllenhammar.

För mer information, kontakta: Andreas Gyllenhammar, andreas.gyllenhammar@sweco.se, telefon:+46636855037