0 av 0 för ""

Swecos Helena Hed vinnare av Guldhuset 2014

Helena Hed, regionchef för Swecos vatten- och miljökonsulter, har vunnit Guldhuset, en utmärkelse för framgångsrikt ledarskap som CMB, Centrum för management i byggsektorn, delar ut. Priset vill lyfta fram förebilder som representerar olika slags ledarskap i företag och projekt.

Helena har arbetat på Sweco i tolv år och sedan sex år är hon regionchef för Swecos vatten- och miljöenhet i Nord. Sedan 1 maj har hon tillfälligt tagit över motsvarande roll i region Öst. Helena tror på det hållbara ledarskapet och värderar kundfokus och samarbete.

– Den här utmärkelsen delar jag stolt med mina medarbetare i region Nord, de arbetar hela tiden med ett stort engagemang och har alltid kundens behov i fokus. Det är våra kompetenta konsulter och våra engagerade chefer som har bidragit till den goda utvecklingen i vår verksamhet och det är tack vare dem som jag får ta emot Guldhuset 2014, säger Helena.

Juryns motivering

Helena Heds ledarskap vilar på ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor och ett starkt och alltid närvarande kundfokus.

Hennes affärsmässighet har vänt utvecklingen för en av Swecos största regioner.

Helena ser medarbetarelationen som nyckel till framgång där tydlig återkoppling och positiv förstärkning är ledord.

Ledarstil som ger resultat

Helena nominerades till priset av Sweco Sveriges vd Åsa Bergman och Sweco Environments vd Anna Yman för att hennes ledarskap gjort tydligt avtryck i Sweco.

– Helena har genom sin ledarstil lyckats vända affärerna och nå ett bra resultat. Hon är en värdig vinnare och jag gläds med Helena, säger Åsa Bergman. Genom att kombinera sitt positiva förhållningssätt, driv och intensiva kundfokus har hon ökat resultatutvecklingen, rörelsemarginalen och tillväxten i antal årsanställda.

Om priset

Priset tilldelas en person som under flera år har utmärkt sig som en god och framgångsrik ledare inom företaget eller projektet, avseende följande kriterier:

Medarbetarrelationer Kundrelationer Förändringsarbete Affärsmässighet Måluppfyllelse

Pristagaren bör inneha nödvändiga egenskaper som gör att hon eller han kan verka som ett gott föredöme, ha uppenbar potential till fortsatt god utveckling som ledare och vara under 40 år.

Guldhuset delas ut av CMB i samarbete med Byggherrarna, tidningen Byggindustrin, Fastighetsägarna, Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Byggindustrier. Det årliga priset syftar till att stimulera utvecklingen av ledare inom samhällsbyggnadssektorn genom att uppmärksamma och synliggöra goda föredömen.

Läs mer om Guldhuset