0 av 0 för ""

Swecos huvudkontor certifieras med Miljöbyggnad Guld

Redan när man startade ombyggnaden av Swecos kontor i Stockholm var målet att uppnå miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld. Ett bra samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst i kombination med en gemensam målbild ledde fram till att byggnaden certifieras i högsta nivå, Guld.

Swecohuset fick sin preliminära guld-certifiering 2012, vilket verifierades i slutet av förra året.

– Jag är väldigt stolt över att vi har uppnått Guld och samarbetet mellan oss och Sweco har fungerat bra. Den här typen av processer underlättas mycket av att ha ett fungerande samarbete och gemensam målbild, säger Michael Eskils, hållbarhetschef AMF Fastigheter.

Att Swecohuset skulle certifieras enligt Miljöbyggnad Guld diskuterades redan i ett tidigt skedde av projektet och det var även ett krav från Swecos sida. Målet var även att Indikator 1, det vill säga husets energianvändning, skulle uppnå Guld för nyproduktion, vilket är ett mycket högt krav vid en ombyggnad.

En av utmaningarna som man stötte på under projektets gång var att få enbart Swecos del av byggnaden certifierad samt verifieringen av indikator 1. För att bryta ut energianvändningen tog man fram en mätstrategi och ett verifieringsunderlag. Man hade även en dialog med SGBC, Sweden Green Building Council, om tillvägagångssätt för verifieringen av indikator 1. Energianvändningen i fastigheten har efter ombyggnaden minskat med hela 70 procent.

– Miljöklassning i ett projekt är ett bra styrmedel för att bevaka och skapa miljömässigt hållbara byggnader, avslutar Michael.