0 av 0 för ""

Epirocs kontor Swecos inredningsarkitekter tilldelas Örebro kommuns byggnadspris 2018.

Swecos inredningsarkitekter tilldelas Örebro kommuns byggnadspris 2018

Idag blev det klart att Epirocs nya kontor i Örebro står som vinnare av Örebro kommuns byggnadspris 2018. Bakom inredningskonceptet står arkitekter på Sweco. Priset har delats ut varje år sedan 2001.

– Inredningskonceptet som vi har tagit fram speglar Epirocs varumärke och värderingar där designen förmedlar företagets historia inom gruvindustrin såväl som blickar in i framtiden, säger Sofia Lindholm, ansvarig inredningsarkitekt på Sweco.

Varje år delar Byggnadsnämnden i Örebro kommun ut ett byggnadspris, där man genom att visa på goda exempel vill lyfta diskussionen om arkitektur och samhällsbyggnad. I år går priset till den nya kontorsbyggnaden för Epiroc, signerad av inredningsarkitekter på Sweco och arkitekter på White.

Det nya kontorshuset innehåller representationsytor, konferensdel samt moderna arbetsplatser. Inredningskoncepten för de olika ytorna är inspirerade av underjorden och innovation samt interaktivitet, flexibilitet och välmående. På kvällarna kan byggande liknas vid en gruva då invändiga gatlyktor lyser upp interiören.

– Tack vare ett nära samarbete med medarbetarna har vi tillsammans arbetat fram miljöer som stödjer deras arbetssätt vilket skapat ett hållbart arbetsklimat. Genom det aktivitetsbaserade arbetssättet har vi även kunnat effektivisera och optimera ytorna, säger Sofia Lindholm.

Om priset
Örebro kommuns byggnadspris delades ut för första gången 2001 i sin nuvarande form. Redan 1981 instiftade kommunen ett ombyggnadspris. Under arkitektåret 2001 fick priset den bredare målgrupp det har idag. Kommunen vill bredda diskussionen om arkitekturen och samhällsbyggandet genom att lyfta fram goda exempel. Syftet är att stimulera byggandet av en estetiskt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad.

Foto: Angelica Liljenroth