0 av 0 för ""

Swecos insats för klimatet – bjuder in till klimatsamtal

När miljöorganisationer uppmanar till strejk för klimatet den 27 september går Swecos 6300 medarbetare i Sverige istället till jobbet för att med samlat fokus driva på omställningen till ett bättre klimat. Under dagen kommer Swecos medarbetare att erbjuda klimatrådgivning till sina kunder för att lyfta upp frågan högst på agendan.

Mellan den 20 och 27 september uppmanar miljöorganisationer till strejk och manifestation över hela världen. Veckan sker i samband med FNs klimattoppmöte den 21-23 september. Medan andra strejkar för klimatet kommer Swecos medarbetare istället gå till jobbet för att bidra till lösningen på klimatutmaningen.

– Om vi på Sweco klimatstrejkar tappar 32 500 pågående uppdrag i Sverige fart i klimatomställningen. Det är genom våra uppdrag och i dialog med våra kunder som vi gör som störst skillnad och den 27 september lägger vi i en extra växel med särskilt fokus på klimatfrågan. Vi kommer att kontakta våra kunder för att prata om klimatet och erbjuda tips och råd i de uppdrag vi arbetar med, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Ett exempel på hur Sweco gör skillnad för klimatet är i Ostlänken. Genom att utreda och utvärdera olika inblandningspelare har vi en stark förhoppning om att järnvägen ska kunna grundläggas med en 46% mer klimatsmart lösning än traditionella kalkcementpelare. Detta har potentialen att spara över 1700 ton koldioxidekvivalenter utmed en järnvägssträcka om ca 1,5 mil. Besparingen motsvarar ca 170 svenskars årliga utsläpp.

– Jag imponeras verkligen av Greta Thunberg och står bakom henne och syftet med Friday for futures. De har bidragit till att klimatet har fått den uppmärksamhet som denna viktiga fråga förtjänar. Det här är vårt bidrag, hos oss på Sweco jobbar människor med engagemang som brinner för att göra skillnad. Här finns ett driv som får mig att känna att förändring är möjligt. Inte bara den 27 september utan alla dagar, avslutar Ann-Louise Lökholm Klasson.