0 av 0 för ""

​Swecos järnvägsverksamhet inför klimatmål i alla sina större järnvägsuppdrag. Bild: Getty images.

Swecos järnvägskonsulter instiftar klimatmål

Swecos järnvägsverksamhet inför klimatmål i alla sina större järnvägsuppdrag. Inom målet 202020 ska den negativa klimatpåverkan i de järnvägsanläggningar som Sweco planerar och projekterar minska med minst 5 procentenheter mer än vad kunderna redan kräver. Detta gäller för uppdrag med en volym som är större än 40 miljoner kronor.

Alla byggprocesser i Sverige står för ungefär lika stor negativ klimatpåverkan som utsläppen från alla Sveriges personbilar. Av detta står byggprocesser inom infrastruktur för ca 25 procent. Gällande transportslaget järnväg, som har potential att vara fossilfri i drift beroende på var elen kommer ifrån, härstammar så gott som all negativ klimatpåverkan från byggandet av järnvägsanläggningen.

– För att ta vårt ansvar i planeringen och utformandet av framtidens mest hållbara järnvägsanläggningar har vi landat i denna målformulering som gäller från och med nu och framåt. För oss är det viktigt att järnvägen behåller sin status som ett klimatsmart transportmedel. Därför måste vi arbeta extra hårt med att minska klimatpåverkan i byggskedet, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägskonsulter.

– Sweco har som mål att vara klimatneutrala som verksamhet senast 2040. Men vår riktigt stora klimatpåverkan finns i projekten där vi medverkar, och därför är det oerhört värdefullt att vi nu ger våra kunder ännu klimatsmartare lösningar, säger Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco.

Inom målet 202020 ingår också att Sweco har som utgångsläge att föreslå klimatkrav på betong, cement, armeringsstål och asfalt i förfrågningsunderlag till entreprenörer. Tillsammans med drivmedel utgör dessa material de största klimatposterna, och det är där Sweco har störst möjlighet bidra till minskad klimatpåverkan.

– Fem procentenheter kan låta som en liten förbättring men eftersom många av förutsättningarna i järnvägsuppdrag redan är fastslagna måste vi i högre grad arbeta med att optimera utanför ramarna av vad som är standardiserade arbetssätt för att klara målet, tillägger Anna-Emilia Joelsson, hållbarhetskoordinator för Swecos järnvägskonsulter.