0 av 0 för ""

Swecos kund ENA Energi vinner internationellt miljöpris

ENA Energi i Enköping vann nyligen ett internationellt miljöpris för sin satsning på hållbar fjärrvärmeproduktion. Priset belönar städer över hela världen som uppnått rena, hållbara energilösningar och ENA Energi vann i kategorin ”Modernisering av befintligt nät”.

Priset delades ut i samband med ”35th Euroheat & Power Biennial Congress” i Paris 2011 och ENA Energi vann i konkurrens med bidrag från 27 städer över hela världen.

ENA Energi – som förser fler än 20 000 människor i Enköping med fjärrvärme – har gått från 100 % olja i sin värmeproduktion till att nu använda 100 % biobränsle och Sweco har hjälpt ENA Energi i sin målsättning att helt undvika fossil förbränning. Bland annat har Sweco bistått med teknisk expertis och projektledning kring ENA Energis nya anläggningar för träpulverförbränning och bränsletorkning.

– Inom EU så pratar man om 20/20/20 till 2020, men jag tycker att vi i Enköping har 100 procent redan nu. Vi är ett litet lokalt företag med regional samverkan och globalt miljötänkande och det är bara att gratulera Sweco också som lyckats få tag i unga, duktiga och drivande konsulter, säger Urban Eklund, vd på ENA Energi.

EU:s mål står för 20 % förnyelsebart, 20 % energieffektivisering samt 20 % minskning av växthusgaserna.

Kontaktperson

Magnus Paulander, magnus.paulander@sweco.se Telefon:+4686955896