0 av 0 för ""

Swecos rådgivande ingenjörer bakom vinnande förslag för Tekniska nämndhuset

Swecos byggkonstruktörer och energi- och miljötekniker är en del av teamet bakom Drivhuset, det vinnande förslaget i Stockholms stads tävling om nya nämndhuset i stadsdelen Söderstaden.

– Drivhuset förmedlar en stark vision om ett nytt sätt att bygga hållbart i staden. Förslaget hanterar målen med Tekniska nämndhuset Söderstaden och hela platsen på ett mycket skickligt sätt, säger Juan Copoví-Mena, fastighetsdirektör och tävlingsjuryns ordförande.

Tekniska nämndhuset ska flytta från sina befintliga lokaler på Kungsholmen i Stockholm till området vid Globen. Sweco har varit rådgivare inom teknikområdena byggkonstruktion och energi- och miljöteknik. Uppdraget har även inneburit att ta fram en övergripande hållbarhetsstrategi för att byggnaden ska klara framtida förändringar.

– Det har sedan start varit höga krav på hållbarhetsstrategin. Vi har arbetat mycket med byggnadens livscykel och fasadstruktur för att skapa bättre inomhusklimat, ventilation, minska energianvändningen samt utveckla system så att byggnaden till max kan använda lokala klimat och resurser, säger Will Sibia ansvarig energi- och miljökonsult på Sweco.

För att Drivhuset ska kunna möta nuvarande och framtida väderscenarier är konceptet utformat genom dramatisk arkitektur tillsammans med mycket flexibla byggsystem. Byggnaden kommer att bli 40 000 kvadratmeter stor och fungera som ett bullerskydd mot Nynäsvägen för de bostäder som kommer att byggas. Drivhuset ska innehålla 1800 arbetsplatser, varav Stockholms stad kommer att nyttja cirka 1200 utav dem.

– Som byggnadskonstruktör är det alltid lika spännande och utmanande att jobba i tävlingar, där det finns möjligheter att tänja på gränserna och hitta intressanta lösningar tillsammans med arkitekterna och övriga i teamet, säger Thomas Nord, ansvarig byggnadskonstruktör på Sweco. Drivhuset beräknas stå klart 2018.

Visualisering: Urban Design och Selgas Cano

Det vinnande teamet består av: Urban Design och Selgas Cano: Arkitekt SAR/MSA Erik Jarlöv, José Selgas, arkitekt SAR/MSA Helena Glantz, Jesús Azpeitia, Lucia Cano

Land arkitektur: Landskapsarkitekt LAR/MSA Anders Kling, Rebecka Rosén och Therese Lemos

Sweco: Konstruktör Thomas Nord, Energi- och miljöteknik, Will Sibia

Övriga medverkande: Arkitekt MSA Johanna Fager, arkitekt MSA Alexander Stålhandske, arkitekt SAR/MSA Meri Serra, Barbara Bardin, Paolo Tringali, Alicia Cervera, Maria Levene, Victor Jimenez och Stig Bengtsson

Thomas Nord, Ansvarig konstruktör, thomas.nord@sweco.se Telefon:+4686925507

Will Sibia, Energi- och miljötekniker, will.sibia@sweco.se Telefon:+4686955845