0 av 0 för ""

Tomas Holmgren

Tomas Holmgren blir styrelseledamot i Sweden Green Building Council

Tomas Holmgren, divisionschef Swecos installationskonsulter, har blivit invald i styrelsen för Sweden Green Building Council.

Sweden Green Building Council (SGBC) är en ideell förening som grundades 2009 med målsättningen att driva på frågor för ett hållbart samhällsbyggande. Föreningen är öppen för aktörer inom svensk bygg- och fastighet, privata såväl som offentliga. Idag bidrar ca 400 medlemmar från hela bygg- och fastighetssektorn till SGBC:s arbete med certifiering, utbildning och opinionsbildning.

Styrelseuppdraget innebär ökat inflytande i en förening som har stor påverkan på bygg- och fastighetssektorn, en sektor som står för ca 20% av Sveriges klimatutsläpp, där Tomas Holmgrens bakgrund som divisionschef för Swecos installationsverksamhet är en utmärkt plattform för att driva frågor inom såväl hållbarhet som innovation riktade mot fastighetssektorn.

– Jag är glad och stolt över förtroendet att få vara med och driva svenskt hållbart samhällsbyggande framåt. Det känns jätteviktigt att kunna påverka våra certifieringssystem och arbetet med att få våra byggnader allt mer hållbara. Det blir återigen tydligt hur mycket Swecos breda kompetens kan bidra med, säger Tomas Holmgren.

SBGC certifierar med sitt system Miljöbyggnad över 1 500 byggnader per år. Under 2020 utvecklade SGBC också ett helt nytt certifieringssystem, Miljöbyggnad iDrift, som Sweco exempelvis använder i det omfattande miljöcertifieringsuppdraget för bostadsbolaget K2A.

SBGC:s pressmeddelande om nya styrelsen