0 av 0 för ""

Topprekrytering stärker Swecos arkitektverksamhet

Christian Frisenstam har anställts som arkitekt på Sweco i Göteborg. Med sin specialistkompetens inom planering av utbildningsmiljöer kommer Christian att stärka bolagets affärer inom universitet, högskola och forskning.

Till sommaren tillträder arkitekten Christian Frisenstam sin nya tjänst på Sweco. Med över 30 års erfarenhet av stadsutveckling och byggnadsprojektering blir han ett stort tillskott till Swecos verksamhet.

– Förutom senior uppdragsledare blir hans roll att utveckla vår affär mot universitet, högskolor och forskning. Christians gedigna och breda kompetens blir en stor tillgång i vårt fortsatta arbete, säger Åke Boustedt, regionchef på Sweco.

Närmst kommer Christian från Akademiska Hus AB där han verkat som arkitekturråd och rådgivare i strategisk fastighetsutveckling, byggherrefrågor och campus- och lokalplanering. Christian har erfarenhet av stora utbildningsprojekt i Sverige och utomlands. Han har tidigare varit delägare och operativ chef i större konsultföretag, drivit egen verksamhet och varit stadsarkitekt i några kommuner. Han fick tillsammans med Akademiska Hus Stora Samhällsbyggarpriset 2009 för Hus Vänern, Karlstad universitet.

– Nu är en tid med stora förändringar för högre utbildning, både vad gäller pedagogiska metoder, tekniska lösningar och digitalisering. Jag hoppas att vi tillsammans med våra beställare kan skapa campusområden och lärandemiljöer för forskning och utbildning som möter den utvecklingen, säger Christian Frisenstam.

Christian Frisenstam börjar sin anställning hos Sweco den 1 juni 2017. 

För mer information kontakta: 

Åke Boustedt, ake.boustedt@sweco.se tfn. 031 62 76 20