0 av 0 för ""

​Träbyggandet ökar och Sweco skriver ramavtal med Derome

Derome har tecknat ramavtal gällande teknikkonsult- och arkitekttjänster med Sweco. Ramavtalet omfattar samtliga Swecos kompetensområden. Avtalet gäller i 3 år med möjlighet till förläning.

Hållbart byggande och resurssparande byggnadssätt är på framfart. Att bygga i trä är ett sätt och världens högsta trähus som finns i norska Bergen, är med sina 14 våningar ett bevis på att träbyggnation fungerar utmärkt även för storskaliga hyresbestånd. Ett annat exempel är visionen Trädhusstaden, framtagen av arkitekter på Sweco, som har natur och gemensamma ytor i fokus och visar på en ny typ av bostadshus i form av trähus i byggsats som monteras på plats.

Derome är Sveriges största familjeägda träindustri. Med produktionsanläggningar på flera orter i Sverige utvecklar Derome hela kedjan från skog till trävaror, hus, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi genom sågverk, byggvaruhandel, takstolsfabriker och husfabriker med industriellt byggande.

– Vi ser ett ökat behov av rådgivande konsulttjänster och specialister och har därför tecknat ett ramavtal med Sweco. Att vi valde just Sweco beror på deras breda kompetens, geografiska spridning, de finns på orter där vi har större etableringar, samt ett tydligt hållbarhetsarbete, som i många delar är samstämmig med det vi gör inom Derome, säger Anders Carlsson, ansvarig för forskning och utveckling på Derome.

– Vi ser verkligen fram emot att bistå med Swecos hela kompetensportölj och engagemang för att tillsammans med Derome kunna utveckla och stötta Deromes breda och diversifierade verksamhet. Det är en perfekt matchning där vi båda har en lokal förankring med tillgång till global expertis och ett starkt fokus på visionära och långsiktigt hållbara lösningar i alla skeden av affären, säger Tomas Holmgren, vd Swecos installationskonsulter på Sweco.

För ytterligare information, kontakta:
Frank Graveus, regionchef Sweco, 070 532 30 77
Bessie Wedholm, tf pressansvarig Sweco Sverige, 010-484 50 20 (endast press), bessie.wedholm@sweco.se