0 av 0 för ""

Tre nya förskolor i Skövde med designdialogen som grund

Skövde gör just nu en historiskt stor satsning på förskolor och skolor och kommer att uppföra tre nya förskolor med Sweco som arkitekt och processledare. Konceptet kommer att drivas genom en designdialog som startar under hösten.

Avtalet är ett strategiskt partneringavtal med Asplunds Bygg i Mellansverige AB där Sweco valts som arkitekt. Det första uppdraget är förskolan Dalvägen som blir en förlaga och typskola för ytterligare två förskolor. Arbetet kommer att påbörjas till hösten i form av en designdialog, en process som Sweco använder i många uppdrag med positivt resultat.

– För ett bra och riktigt hållbart resultat använder vi oss av designdialoger i vårt arbete. Vår erfarenhet av designdialogprocesser slår mycket väl ut när vi arbetar med skolor. Vi har många fina resultat där dialoger legat till grund för lyckade skolprojekt, säger Charlotta Andersson, ansvarig arkitekt på Sweco.

De nya förskolorna i Skövde ska möta upp dagens stora behov men även kunna anpassas efter ändrade omständigheter i framtiden. Den nya läroplanen 2018 och Boverkets riktlinjer om minskade barngrupper är också viktiga förutsättningar.

– Vi vill att förskolan ska kunna anpassas efter den storlek som efterfrågas. På detta sätt kan vi spara både tid och pengar i såväl projektering som produktion av kommande förskolor. Designdialogen med Sweco är en viktig del i vårt programarbete för att hjälpa oss att omsätta verksamhetens behov till väl fungerande lokaler, säger Anna Hedblom, projektledare på Skövde kommun.

För mer information, kontakta:
Charlotta Andersson, arkitekt Sweco, charlotta.e.andersson@sweco.se, tfn 054-776 40 07