0 av 0 för ""

Trygg miljö utformas i nytt boende för dementa

I takt med att vi lever allt längre ökar kommunernas behov av vård- och omsorgsboenden. Hur utformar man dessa för att på bästa sätt ta hand om både de boendes och personalens behov? Swecos arkitekter i Falun har jobbat med dessa frågor och uppdrag under flera år och nu senast med demensboendet Slottet. Arkitekten Ann Andersson menar att det handlar om att skapa en trivsam miljö som skapar lugn och som inte upplevs som en institution.

På uppdrag av ByggPartner utformar Swecos arkitekter kvarteret Britsarvet, ”Slottet”, ett demensboende i trä med 60 lägenheter, som just nu håller på att byggas i Falun. Under de senaste tio åren har arkitekten Ann Anderssons ansvarat för flera demens- och vårdboende, och Slottet är ett av dem. Ann har gedigen erfarenhet av utformning av vårdlokaler sedan 30 år tillbaka.

– Just demens- och vårdboenden är mycket komplexa byggnader med flera krav som ska uppfyllas. Tack vare flera års erfarenhet så lär man sig vad som fungerar och vilka aspekter som är viktiga att tänka på. Genom god arkitektur och design har vi möjlighet att påverka de boendes och personalens upplevelse av miljön positivt, säger Ann Andersson, arkitekt på Sweco.

Vid utformning av demens- och vårdboende är det många krav och behov som behöver tillgodoses, både utifrån de boendes och personalens perspektiv. För personalens del handlar det om att kontinuerligt ha god överblickbarhet över både lägenheter och gemensamhetsytor. Genom att använda Swecos välbeprövade metodik Designdialog i ett tidigt skede fångar man upp personalens behov och utmaningar för att ta med det in i processen.

För de boende är det viktigt med en trivsam miljö som skapar lugn och trygghet, samt att byggnaden inte upplevs som en institution. Att demens- och vårdboenden ofta utformas runt en gård beror dels på att skapa trygghet, dels på att dementa tycker om att vandra. Genom att ge olika delar i byggnaden sin egen kulör, skapas igenkänning och orienterbarhet samt att risken för att virra bort sig minskar.

– Även om interiören har stor betydelse så är det viktigt att inte glömma bort utemiljön. För boende som har svårt att gå ut är det värdefullt att kunna blicka ut på en vacker miljö och som också är trivsam att vistas i för de som har möjlighet att gå ut. Här jobbar våra landskapsarkitekter med koncept som ska stimulera olika sinnen, säger Ann Andersson.

För mer information, kontakta:
Ann Andersson, ann-birgitt.andersson@sweco.se