0 av 0 för ""

Umeåborna uppmuntras att resa hållbart i samband med vägarbete

I Umeå pågår ett omfattande vägarbete med västra länken, den sista delen av en stor ringled som går runt staden. För att minska biltrafiken genom området Klockarbäcken och säkra en god arbetsmiljö för de som arbetar med vägen, har Trafikverket initierat ett projekt inom Mobility Management i byggskedet som ska få närboende att ta cykel eller kollektivtrafik istället för bilen – hållbart, hälsosamt, och förhoppningsvis med permanent ändrade resvanor som effekt.

Tre snabba med Karin Edenius, processledare på Sweco

Hej Karin! Hur får ni Umeåborna att ta cykeln istället för bilen?
– Vi är många aktörer som arbetar tillsammans med olika mobility management-åtgärder som ska få människor att förstå varför det är en bra idé att ta cykel eller tåg istället för bil under vägarbetsperioden. Sweco koordinerar denna samverkan. Vi ska bland annat ut på en digital informationsturné snart där budskapet ska spridas. Vi har också testcyklister som får låna elcyklar under en period. Förhoppningsvis kan de bli språkrör och ambassadörer för ett hållbart resande.

Om pandemin lagt sig kör vi samma testkoncept i vår, men då med fokus på tåget mellan Umeå och Vännäs – en sträcka för pendlare som går mycket snabbare med tåg än med bil. Vår fjärde åtgärd handlar om nudging där vi på olika sätt motiverar till hållbara val, till exempel genom goda exempel. Vi har precis färdigställt och publicerat en informationsfilm som lyfter syftet med pågående vägarbeten, vikten av att vi hjälps åt för att skapa en säker arbetsmiljö och att vi genom att välja cykel bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Hur har det gått?
– Vi är mitt uppe i arbetet nu så det är för tidigt att säga, men vi har positiva erfarenheter från liknande projekt. Vi har sett att de som testar alternativa och hållbara transportsätt ofta fortsätter med det och ändrar sina resvanor permanent, vilket är toppen ur ett hållbarhetsperspektiv. Nu ligger fokus på information och samarbetet mellan de olika aktörerna i projektet för bästa synergi.

Hur tror du att det blir när snön kommer?
– Det går utmärkt att cykla även under vintern om man har dubbdäck, speciellt med elcykel. Det som trots allt kan bli en positiv sak med de ändrade resvanor som pandemin orsakat är att de som sedan ska återgå till det normala, faktiskt kan återgå till något bättre. Om det inneburit att man cyklar mer nu, fortsätter man kanske med det efter pandemin.

umea770x380w.jpgFrån vänster: Johan Eriksson, platschef Peab, Karin Edenius och Hussein Alisson, Sweco.

Fakta om mobility management i byggskedet
MM i byggskedet är ett koncept för att främja hållbara resor och transporter och ett sätt att minska trafiken genom arbetsplatsen. Åtgärder ska ge en utformning och ett utbud för ökad användbarhet, säkerhet och konkurrenskraft för gång, cykel, kollektivtrafik samt samåkning gentemot ensamåkande i bil. Kombineras med beteendepåverkande åtgärder som effektivt minskar bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Kort sagt handlar det om att hitta, utveckla och informera om valmöjligheter. För bästa effekt kombineras åtgärder för bättre utformning och utbud samt styrning och information till ett avstämt åtgärdspaket.