0 av 0 för ""

Polishuset i Umeå

Foto: Föreningen Byggnadskultur i Umeå

Publicerad: 2023-11-16

Umeås polishus prisas för sin genomtänkta gestaltning

Priset Umespiran delas ut av Byggnadskultur Umeå och uppmärksammar olika byggnader som har något extra och visar prov på god arkitektur. I år tilldelas utmärkelsen Polishuset i Umeå som Sweco utformat åt Diös. I ett nära samarbete med Polismyndigheten i Umeå har Sweco utvecklat en helt ny byggnad till polisen med unik arkitektur. De nya lokalerna uppfyller myndighetens högt ställda krav på tillgänglighet, god arbetsmiljö och ändamålsenliga lokaler och bidrar till en väsentligt förbättrad arbetsmiljö för polisens medarbetare. Vi träffade Jörgen Hansson, ansvarig arkitekt, för att få veta mer.

 Grattis till utmärkelsen Jörgen! Hur känns det?

– Det är fantastiskt roligt att Swecos arbete uppskattas och uppmärksammas! Vår målsättning med polishuset var att skapa en inbjudande, humanistisk byggnad som samtidigt med sin stramhet speglar den viktiga samhällsfunktion som polisen har och det är roligt att se den komma till liv och användas men också uppmärksammas på detta ärofyllda sätt.

Vilka är dina bästa tips för att skapa säkra samhällsfastigheter?

– Ha ett helhetsperspektiv! Tänk att vi ska skapa säkra fastigheter som också blir attraktiva och mänskliga miljöer för både allmänhet och arbetstagare – då blir det hållbart på riktigt. Svaret för att bygga en säker och resilient, men också attraktiv byggnad som klarar påfrestningar över tid är att göra en genomtänkt analys av potentiella risker. Endast då kan man skapa rätt åtgärder och skydda verksamheten. Detta blir allt mer angeläget då hoten och riskerna blir allvarligare och verksamheterna som riskerar att påverkas allt fler. Vi lever i en komplex och föränderlig värld där hotbilden hela tiden förändras. Det märker nog alla som följer med i nyheterna. Och gör rätt från början, för det är oftast dyrare att bygga om och bygga till.

Kan du ge ett exempel på hur en säker miljö kan göra skillnad?

– 2017 detonerade en sprängladdning utanför entrén till polishuset i Helsingborg som Sweco har ritat. Tvärs över gatan krossades fönstren, medan fönstren i polishuset endast deformerades. Det är en komplex uppgift att utforma polishus där höga krav på säkerhet och integritet måste kunna kombineras med att polisen upplevs som en tillgänglig myndighet för allmänheten. Det är därför jag tycker det är en så spännande och rolig utmaning.

Hur kan Sweco hjälpa till att skapa säkra fastigheter?

– Sweco har samlad kompetens inom skydd och säkerhet och kan hjälpa till med allt från gestaltning, fysiskt och tekniskt skydd, brand- och riskhantering till säkra IT-miljöer. Nivån på behoven av fysiskt skydd och säkerhetsskydd ökar hela tiden och vi på Sweco hjälper gärna till med utformningen av robusta byggnader och miljöer där människor kan leva, verka och bo. Vill du veta mer så hör av dig till oss!

Jörgen HanssonJörgen Hansson. Foto: Fastighetsnytt

Juryns motivering:

 Tillbyggnaden av polishuset på Stigbygeln 2 utgör med sin väl genomtänkta och utförda gestaltning ett värdefullt tillskott till Umeås stadsmiljö. På en plats utan tidigare värden har skapats en byggnad som höjer upplevelsen av hela omgivningen. Utmaningen med att återbruka den rivna postterminalens grundplatta var att ge den 10 000 m² stora nybyggnaden goda ljusförhållanden och ett tilltalande utseende. Något som byggherren Diös, och Sweco Architects under ledning av Jörgen Hansson, löst på ett föredömligt sätt genom den estetiskt och materiellt kvalitativa utformningen av byggnadskropparna som skjuter ut från lägre sammanbindande kommunikationspartier. Resultatet är en nyskapande byggnad med tidlösa kvalitéer som visar vilken god byggnadskultur som är möjlig när ambitionen finns. Därför tilldelas den 2023 års ”Umespira” för berömvärd nybyggnad.

För mer information, kontakta: Jörgen Hansson, jorgen.hansson@sweco.se