0 av 0 för ""

Utformar svit på Icehotel i Jukkasjärvi

I förra veckan invigdes årets sviter på Icehotel i Jukkasjärvi. Sviten Crescents är utformad och byggd av Elin Julin, landskapsarkitekt på Sweco, vars designkonceptet är hämtat från himlafenomen, isens rörelser och grottor.

För åttonde året har landskapsarkitekten Elin Julin varit på plats i Jukkasjärvi för att utformat en av sviterna på Icehotel. Tillsammans med vännen Ida Mangsbo har hon både gestaltat och byggt sviten som går under namnet ”Crescents”, där besökaren blir omsluten av höga isskäror.

– Vi inspirerades av himlafenomen, havsformationer, grottor och isens rörelser. Grundidén är att med hjälp av de höga isskärorna skapa ett rum i rummet, där skärorna radar upp sig efter varandra i olika höjder. Beroende på var i rummet du befinner dig så framträder de på olika sätt. Bakom sängen finns en relief i väggen med ljuspunkter som symboliserar stjärnhimlen, säger Elin Julin.

Under 14 dagar var hon på plats då de nya sviterna byggs. Den begränsade tiden är något som de behöver ha med i beräkningen redan när de tar fram konceptet för att veta vad som är möjligt att hinna göra. Även om planeringen är god så menar Elin att det är viktigt att vara medvetna om att is och snö är föränderliga material vilket innebär att det inte går att styra allt, då vissa moment kan ta längre eller kortare tid än beräknat.

– Vissa saker väljer vi även att ändra under arbetes gång eftersom vi vill testa oss fram för att få till rätt känsla, vilket även är en av de saker som gör det så roligt. Snö och is som material är otroligt att arbeta med, det går att skapa i princip vad som helst och de naturliga variationerna i isen är så vackra, säger Elin.

Elin arbetar till vardags som landskapsarkitekt på Sweco i Linköping.

Foto: Asaf Kliger.

Läs en tidigare nyhet med Elin och hennes medverkan på Icehotel från 2016.