0 av 0 för ""

Vad är en smart byggnad?

Vad gör en byggnad smart, och var börjar man om man vill skapa en smart och hållbar byggnad? Patrik Bergström, uppdragsledare hos Swecos installationskonsulter reder ut begreppen.

Hej Patrik! Vad är egentligen en smart byggnad?

– En smart och hållbar byggnad definieras bland annat av att vara energieffektiv och hållbar över tid. Med automatiserade lösningar för styrning, övervakning och förvaltning skapar vi smarta byggnader som följer med oss in i framtiden.

Var börjar man om man vill skapa en smart och hållbar byggnad?

– Det mest hållbara är att använda den befintliga byggnaden istället för att bygga nytt. Just nu är det exempelvis många kontor som görs om till bostäder. Den fysiska byggnaden är förutsättningen för att kunna skapa en smart byggnad med hjälp av bland annat IoT. Det borde vara lika självklart att automatisera och digitalisera en byggnad, som det är att installera el och ventilation.

På vilka sätt kan en byggnad vara smart?

– En smart byggnad anpassar sig till exempel efter miljöomställningar. Belysning, luftkonditionering och uppvärmning kopplas ihop i ett intelligent system som möjliggör informationsutbyte och samverkan. Insamling av larm och felanmälningar kan ske med automatik och energiförbrukningen kan kontrolleras och analyseras kontinuerligt. Med digitala lösningar kan hela byggnaden dessutom styras på distans, vilket ger god kontroll och förenklad tillgänglighet. Smarta lösningar är ofta effektiva och sparar pengar i både uppförande och i drift.

Vill du veta mer? Kontaktuppgifter hittar du här!