0 av 0 för ""

”Våra städer nyckeln till att bekämpa klimatförändringarna”

Med 400 deltagare från 40 länder ville årets GFHS-konferens bidra till temat på World Cities Day, att skapa hållbara och motståndskraftiga städer. Swecos exportchef för hållbar utveckling, Will Sibia, var talare och paneldeltagare inom området motståndskraftig och cirkulär ekonomi.

Tre snabba med Will Sibia, talare på Global Forum on Human Settlements

Hej Will! Varför blev du inbjuden som talare på GFHS?
– Jag hade vid ett tidigare tillfälle berättat om Swecos arbete med att introducera fjärrkyla i Indien och hur vi jobbar aktivt med cirkulär ekonomi och förbereder våra städer att för att bli mer motståndskraftiga. De tyckte att det var intressant och ville efter det bjuda in mig som talare på konferensen.

Vad handlade ditt tal om?
Det handlade om hur omvandlingen av våra städer är nyckeln till att bekämpa klimatförändringarna och nå de globala hållbarhetsmålen. Jag presenterade några enkla lösningar som kan ge omedelbara resultat för samhället, till exempel bilfria stadskärnor, effektiv vattenhantering och lokal återvinning.

Vad tar du med dig från mötet?
– Att det finns en stor vilja att förändra och att jobba mot de uppsatta målen. Det är alltid inspirerande att få tillfälle att träffas och diskutera lösningar med människor som jobbar för detta. Vi i Norden och Västeuropa har otroligt mycket kompetens och erfarenhet som kan komma till nytta i andra delar av världen när de nya hållbara städerna växer fram.

Global Forum on Human Settlements (GFHS) är en plattform för dialoger där länder kan dela innovativa lösningar och hållbarhetsstrategier med varandra.