0 av 0 för ""

Vårdplatser bereds i nya lokaler och fältsjukhus

Med den snabba spridningen av Covid -19 har behovet av antalet vårdplatser runt om i landet ökat under kort tid. Sweco har därav snabbt gått in med expertis på bland annat Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm, Östra Sjukhuset i Göteborg samt Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Nya Karolinska Sjukhuset byggs en avdelning om så att planlösningen ändras från enkelrum till storsal, samma team kan vårda flera covid-19 patienter samtidigt.

Swecos installationskonsulter ansvarar för projekteringen av El, Tele, VVS, Styr samt Medicinska gaser och Sprinkler. Ombyggnationen har gått på rekordfart under pågående verksamhet. Avdelningen har delats upp i två delar där vård kan pågå i enda delen samtidigt som andra delen av avdelningen byggs om.

– Sweco har jobbat med Nya Karolinska Sjukhuset under flera år och har därmed värdefull kunskap om sjukhusets olika behov liksom upparbetade relationer med både Karolinska, Locum, COOR och SHP. I uppdrag med så här kort tidsaspekt är det såklart en fördel. Jag är verkligen stolt över våra medarbetare och vår organisation som möjliggör snabb omställning i en tid som denna, säger Jens Lindgren, ansvarig projekteringsledare, Swecos installationskonsulter.

Norrlands Universitetssjukhus i Umeå ansvarar Sweco för projektledning i färdigställandet av nya lokaler vilket möjliggör fler vårdplatser. Våra konsulter arbetar också med samordning och projektledning i samband med att verksamheter flyttar inom sjukhuset. Sweco sköter kontakten mellan fastighet och vårdverksamheter och samordnar all logistik med de servicefunktioner och tekniker som behöver involveras.

– I och med den snabba spridningen av covid-19 finns ett akut behov av att förbereda fler vårdplatser på sjukhuset. Det innebär att många flyttar sker med extremt kort varsel vilket ställer höga krav på oss inblandade att vara fokuserade, snabba och lösningsorienterade. Sjukhus är en viktig samhällsfunktion som måste fungera, och vid en situation som denna märker man hur viktigt det är att alla parter samarbetar för att möjliggöra detta, säger Dinusha Söder, projektledare Swecos projektledningsverksamhet.

Vid Östra sjukhuset i Göteborg upprättas temporära fältsjukhus, i anslutning till ordinarie sjukhusbyggnad för att öka antalet vårdplatser. Swecos specialist på medicinska gaser har tillsammans med Västfastigheter och Linde gas, löst gasförsörjningen för de tillfälliga fältsjukhus som nu sätts upp. För att säkra försörjningen av de medicinska gaserna har man skapat en lösning där man kopplar upp sig mot sjukhusets huvudledning med ett tillfälligt rörnät av kopparledningar.

– Allt har skett under enorm tidspress, där vikten av samverkan har varit avgörande. På ett dygn har vi i nära samarbete med kunden och entreprenören Gas Products AB löst konstruktionen snabbt och med effektivt resultat där vår specialistkompetens kunnat utnyttjas optimalt. Gassystemet som har kapacitet att försörja 28 intensivvårdsplatser för respiratorvård och 10 vårdplatser byggdes på tre dagar, säger Florian Tallian, specialist medicinska gaser, Swecos installationskonsulter.

 

Bild: Fältsjukhuset vid Östra sjukhuset i Göteborg