0 av 0 för ""

Verktyg för klimatberäkning inom landskapsarkitektur underlättar smarta val

Sweco har utvecklat ett verktyg för klimatberäkningar av landskapsarkitektur, BIMitigation. Med verktyget kan man på ett visuellt sätt i ett tidigt skede se vilka objekt som genererar störst utsläpp och på så vis ta de mest optimala besluten. Ett liknande verktyg har tidigare inte funnits för landskapsprojekt på marknaden.

Hittills har klimatarbete för landskapsarkitekter ofta handlat om att hjälpa kunderna att anpassa sin verksamhet till klimatförändringarna. Men parallellt med det behöver branschen nu också ställa om och fokusera på att minska utsläppen av växthusgaser. Med den efterfrågan som grund har Sweco tagit fram det nya verktyget BIMitigation.

– Tidigare har det inte funnits något verktyg som på ett visuellt sätt kunnat hjälpa oss att ta smarta klimatbeslut inom landskapsarkitektur. Med BIMitigation kan vi redan tidigt i processen se hur vi ska optimera designen så att det blir mindre klimatutsläpp. Det här kommer att kunna bli en stor hjälp för våra kunder att ta hållbara beslut, säger Fredrik Toller, studiochef samt landskapsarkitekt som har varit drivande i framtagandet av verktyget.

BIMitigation tar utgångspunkt i en lista med de cirka 70 material som är de vanligast förekommande i landskapsprojekt. För dessa material har det inhämtats generiska emissionsfaktorer från öppna miljödatabaser. I dagsläget finns ingen databas där alla materialen finns samlade, och därför har man utgått från flera olika databaser och beräknat om data så att det blir jämförbara siffror. Värdena utgår från produkters miljövarudeklarationer (EPD) och dess GWP (global warming potential).

Fram till nu har det varit stort fokus på infrastrukturprojekt och husbyggnadsprojekt för utvecklingen av verktyg som tydliggör och mäter klimatdata. 2022 börjar de nya reglerna för klimatdeklarationer att gälla, till att börja med kommer bara byggnaderna ingå, men troligt är att det inom kort även innefattar landskapsarkitekturen runt byggnaderna.

Den 29 maj berättar Fredrik Toller om verktyget BIMitigation i det öppna webinariet Architets Declare. För att höra mer om detta –  Architects Declares webinarium är öppen för anmälan till och med 27 maj. https://www.arkitekt.se/event/webinarium-larchitects-declare/

För mer information, kontakta:
Fredrik Toller, studiochef hos Swecos arkitektverksamhet, fredrik.toller@sweco.se, tfn 070-333 4656