0 av 0 för ""

Anna Yman, vd för Swecos miljö- och vattenkonsulter, efterlyser större efterfrågan på innovation i offentliga upphandlingar.

”Vi behöver öka takten inom innovation”

Tre snabba med Anna Yman, vd för Swecos miljö- och vattenkonsulter, som i förra veckan talade på Innovationsföretagens årsmöte, och efterlyste större efterfrågan på innovation i offentliga upphandlingar.

Hej Anna! Hur kommer det sig att du efterlyser mer innovation?

– För att vi ska klara av den största utmaningen vi står inför – klimatet – behöver vi större efterfrågan på innovation i offentliga upphandlingar. Vi går mot förändringar i vårt klimat som kommer att påverka våra barn och barnbarn, det vill säga i närtid, och även här i Sverige eftersom vi riskerar snabba scenarioförändringar när till exempel våra buffrande system för värme och CO2 passerar olika tippingpoints.

Inom vilka områden är innovation viktigast?

– Ett viktigt område är transportsystemet, som behöver ställas om och bli mer transporteffektivt och energieffektivt samtidigt som det övergår till förnybara drivmedel. Industrins utsläpp måste också minska till nära noll genom utveckling och marknadsintroduktion av ny teknik samt energieffektivisering och ersättning av fossila bränslen. Sedan måste även förutsättningar för att avskilja, transportera och lagra koldioxid skapas för att möjliggöra negativa utsläpp och minska utsläpp från industrin.

Hur når vi dit?

– Vi har egentligen goda förutsättningar, men vi behöver öka takten. Det jag ser som behövs är mer mod av ledarskapet i Sverige, fler samarbeten, och mer utbyte mellan näringsliv och lärosäten. Vi behöver också arbeta för att få fler att utbilda sig inom teknik. Det är stor brist idag och det är ett allvarligt hot för att kunna hålla uppe tempot i startupbolaget Sverige.