0 av 0 för ""

Foto på Conny Udd

”Vi behöver samarbeta mellan länder för att klara energiomställningen”

Under energitemat på COP27 behandlas alla aspekter av energi och klimatförändringar, inklusive förnybar energi och energiomvandling. Vi tog en pratstund med Conny Udd, divisionschef för Energy & Industry på Sweco för att höra hans tankar om läget.

Hej Conny! Vad händer på energisidan när det gäller klimatomställningen?

– Det man kan säga i stort är att fossila bränslen fortfarande dominerar när det gäller energianvändning och elproduktion, men fossilfria alternativ är på framväxt och i stora delar av världen är kolanvändningen på väg att minska rejält. Solceller är på stark framväxt, både industriellt i stora parker, men även på konsumentmarknaden för att driva olika produkter. Olika lösningar för energilagring är också något som ökar stort runtom i världen. Här i Europa har vi fått en helt ny energisituation i och med kriget i Ukraina, och det ger också effekter globalt. Elbristen medför en hel del utmaningar och på kort sikt är det risk för att utsläppen ökar om kolkraft används för att täcka upp.

Vad behöver hända framöver?

– Det jag framförallt ser är att vi måste hjälpa varandra mer globalt. Det behöver ske en elektrifiering av industrin och fordonsflottan och det kommer att kräva stora mängder energi. Vi behöver samarbeta mycket mellan närliggande länder för att få energin att räcka till, som till exempel inom Europa. Här i Sverige är det viktigt att vi minskar tiden för tillstånds- och miljöprövningar för att snabbt få mer fossilfri energiproduktion på plats. Vi behöver också sänka vår energiförbrukning och inom området energieffektivisering ser jag att det finns mycket att hämta. Något jag också tycker är viktigt är att utnyttja befintlig infrastruktur, genom att arbeta med att höja verkningsgraden i de energiproducerande anläggningar som redan finns.

Vad kan Sweco hjälpa till med?

– Vi kan framförallt bidra med vår kunskap, med även genom våra nätverk, där vi kan koppla ihop olika aktörer för att möjliggöra nya lösningar. Sweco arbetar med energiprojekt på många håll i världen och en av våra styrkor är att vi har spetskompetens inom en mängd olika områden i olika länder. Just nu arbetar vi till exempel med en energiö i Danmark, med flytande solceller på vattenkraftreservoarer i Uganda, med effektivisering av vattenkraftverk i Tanzania och Mozambique och utbyggnad av elnäten i Zambia.

För mer information, kontakta: Conny Udd, conny.udd@sweco.se

Läs mer om COP27