0 av 0 för ""

Panelsamtal

”Vi behöver vara innovativa och modiga”

Att Sverige ska gå före, och att näringslivet måste vara en del av lösningen var alla överens om när några av Sveriges största bolag samlades för att diskutera klimat och staka ut riktningen för framtiden. På Västsvenska Handelskammarens seminarium diskuterades bland annat resultatet av COP26, initiativ och åtaganden för att minska klimatpåverkan, och hur vi kan bli världsledande inom hållbarhet. Förutom Sweco medverkade SKF, Volvo, Volvo Cars, Lindex och Mölnlycke Health Care i seminariet. Vi träffade Sweco Sveriges vd, Ann-Louise Lökholm Klasson, för att ställa tre snabba frågor efter eventet.

Hej Ann-Louise! Vad tar du med dig från dagens panelsamtal?

– Jag tar med mig att alla som var närvarande har insikter och förståelse över vad som behöver göras vilket gör mig förhoppningsfull. Det kommer att gå om vi fortsätter att visa på ledarskap i Sverige och vågar vara i framkant. 

Ditt medskick till andra företagsledare och politiker handlade om att ha tydliga färdplaner för hur klimatmålen ska uppnås och att ställa krav på oss som konsultföretag, varför är det viktigt?

– Ambitionsgapet är stängt och nu gäller det att vi tillsammans stänger implementationsgapet och tar fram faktiska färdplaner för hur vi ska kunna nå de utsatta målen. På Sweco är det i våra uppdrag vi har störst möjlighet att vara med och göra skillnad i klimat- och hållbarhetsfrågorna och vi ser gärna att våra kunder, både inom privat såväl som offentlig sektor, ställer hårdare krav på oss som konsulter och har med det i upphandlingarna.  

Vilka är de tre viktigaste sakerna som behövs för att vi ska nå klimatmålen?

– Samverkan, innovation och mod. Vi behöver samverka mellan aktörer och ta ett helhetsperspektiv på regional och nationell nivå. Vi behöver också vara innovativa och modiga, vi måste våga tänka nytt och ta en ledande roll i omställningen. 

Foto: Maria Rademark.