0 av 0 för ""

Lila tåg kör på räls

Publicerad: 2024-01-31

Invigningen av fyrspåret Malmö-Lund och dubbelspåret Ängelholm-Maria firades

I nära och framgångsrikt samarbete med Trafikverket har Sweco under många år arbetat i de två järnvägsprojekten och starkt medverkat till att de nu kan invigas. Den nya järnvägen firades under torsdagen av Swecos nuvarande och tidigare medarbetare och representanter från kunden.

– Vi är glada och stolta över vårt arbete och den betydande samhällsnytta vi har bidragit till. Det är fantastiskt att kunna summera Swecos medarbetares insatser, spetskompetens och den positiva feedbacken från kunderna i dessa två viktiga samhällsprojekt, säger Pavel Ouvin, regionchef för Swecos järnvägskonsulter.

Firande på Swecos kontor

Ökad kapacitet med färre störningar i hela järnvägssystemet

Utbyggnaden av fyrspåret Malmö-Lund och dubbelspåret Ängelholm-Maria, är enormt betydelsefull för att öka kapaciteten i hela järnvägssystemet – inte bara i Skåne. Även tågtrafiken mot Göteborg, Oslo och Köpenhamn förbättras. Den toppmoderna järnvägsanläggningen gör att gods kan förflyttas smidigare, i högre hastighet och mer hållbart. I och med uppgraderingen blir tågtrafiken också mer tillgänglig för trafikanter, med tätare avgångar, kortare restider och ökad punktlighet.

Swecos uppdrag i Ängelholm – Helsingborg, Maria C, dubbelspårsutbyggnad

I Swecos uppdrag för den 24 kilometer långa sträckan ingick framtagande av järnvägsplan, tillståndshantering, miljökonsekvensbeskrivning och systemhandlingar. Vi har också upprättat förfrågningsunderlag för totalentreprenad samt byggplatsuppföljning och inventerat fastighetsnära bulleråtgärder.

Swecos uppdrag i Lund – Malmö, fyrspårsutbyggnad

Sweco har upprättat järnvägsplan och systemhandling samt utfört byggplatsuppföljning (BPU) för nybyggnation av fyra spår mellan Ringvägen i Lund och Flackarp. Uppdraget inkluderade BPU för bana- el- signal- och tele (BEST), tre järnvägsbroar, en gång- och cykeltunnel samt lednings- och markarbeten.

Ett tåg åker genom ett rapsfält

Stort fokus på hållbarhet

I uppdraget Ängelholm-Maria genomförde vi en hållbarhetsworkshop för att hitta nya lösningar och idéer för hur vi kunde utveckla hållbarhetsarbetet och arbetade med en hållbarhetscoach. Stort fokus har lagts på biologisk mångfald i uppdraget, där vi arbetade med faunadepåer, en viltpassage i Skavebäcken, fjärilsbackar i Kattarp och grodhotell samt fladdermusskärm i Ödåkra.

Även i uppdraget Lund-Flackarp har Sweco på flera sätt bidragit till omställningen till en hållbar samhällsutveckling, bland annat genom ett tilläggsarbete med en miljö-och hållbarhetskoordinator. Det har i uppdraget varit fokus på optimering av drivmedel och byggmaterial. Bland annat körs på fossilfri diesel, 80% av de tillfälliga spåren återanvänds, betongkonstruktioner har återvunnet armeringsstål och ett nytt betongrecept bidragit till att minska projektets klimatpåverkan.

För mer information, kontakta: Pavel Ouvin, pavel.ouvin@sweco.se