0 av 0 för ""

Mikael framför betongvägg

Publicerad: 2023-01-04

”Vi kan förlänga en betongkonstruktions livslängd med upp till 100 år”

Många betongkonstruktioner i Sverige byggdes på 50- och 60-talet och har nu nått en ålder där skador börjar synas. Betyder det att konstruktionerna måste rivas och nya konstruktioner byggas? Vi frågade Mikael Jacobsson, doktor i sedimentologi och betongspecialist på Sweco.

Hej Mikael! Vad innebär det att många äldre betongkonstruktioner i Sverige börjar få skador?

– Betong är ett mycket beständigt och hållbart konstruktionsmaterial, men för att kunna skapa slimmade och ändå starka konstruktioner, används armering i betongen och det är den som börjar rosta efter en tid. Allt beror på vilken miljö betongen är utsatt för och hur noga man varit vid uppförandet. För att stoppa nedbrytningen och därmed förlänga konstruktionens livslängd går det att avlägsna den skadade betongen, byta eller komplettera armeringen och därefter gjuta på ny betong. Om man även skyddar den nya ytan kan konstruktionens livslängd förlängas ytterligare.

Konstruktionerna behöver alltså inte rivas för att bygga nytt?

– Nej, genom att reparera eller renovera en betongkonstruktion kan man göra enorma besparingar, både ekonomiskt och klimatmässigt. En väl utförd renovering kan förlänga en betongkonstruktions livslängd med 50 till 100 år samtidigt som stora summor sparas.

Vilken typ av konstruktioner är det som byggdes på 50- och 60-talet, och som nu behöver renoveras?

– Det gäller väldigt många olika typer av konstruktioner; reningsverk, parkeringsgarage, badhus och bostäder i miljonprogrammen. Ofta har ägarna koll på det mesta som gäller driften, så som el, ventilation och de processer som pågår i byggnaden, men själva stommen, det vill säga betongkonstruktionen, har man ofta sämre koll på. Ofta ses betong som något som håller för evigt.

Hur får man koll på sin betongkonstruktion?

– Det viktigaste är att göra en statusutredning på betongkonstruktionen för att se hur den mår, vad som har gjorts med den och vad som behöver göras för att funktionen ska säkerställas och livslängden förlängas. Allt som berör konstruktionen förs in i en underhållsplan. Underhållsplanen hålls sedan levande genom att årliga inspektioner utförs, lite som att du besöker tandläkaren för att se att du inte har några hål. Jag rekommenderar alltid alla ägare att ha en underhållsplan för sina betongkonstruktioner.

Är det stor skillnad på att renovera och att bygga nytt?

– Prisskillnaden kan vara enorm. Vi var nyligen med och renoverade ett badhus från tidigt 60-tal där renoveringen kostade cirka 14 miljoner kronor, medan en rivning och nybyggnation skulle ha kostat 150 miljoner. Och till det kommer naturligtvis klimataspekten. Genom att endast avlägsna de delar av konstruktionen som var skadade och ersätta dessa med nya och bättre material kunde vi minimera mängden cement samtidigt som vi undvek storskalig rivning och därmed deponering av rivningsmassor.

Vilka lärdomar har ni dragit av att undersöka gamla betongkonstruktioner?

– Vi ser förstås många skador i gamla konstruktioner som kan härledas till både brister vid den ursprungliga projekteringen och handhavandefel vid själva uppförandet. Detta tar vi med oss och försöker sprida till både konstruktörer som projekterar och entreprenörer som bygger nya betongkonstruktioner. En annan aspekt är att det ännu inte är vanligt med konstruktioner som är konstruerade för att kunna monteras ned och återmonteras. Om vi gjorde detta skulle en konstruktions klimatavtryck kunna minska markant över tid. I ett uppdrag jag deltog i monterades ett helt parkeringshus ned, flyttades och monterades upp igen på en helt ny plats.

Vad är det roligaste med ditt jobb som betongspecialist?

– Det roligaste är att komma ut på ett uppdrag och få vara detektiv. Att undersöka delarna, se vilka skador som finns, lista ut varför de uppstått och sätta ihop delarna i en helhetsbedömning. Att utifrån detta ta fram en lösning som ger bäst kvalitet till lägsta kostnad, samtidigt som klimatavtrycket blir minimalt är ju en bonus i sig. Jag vill visa kunden att det lönar sig att ha koll på, underhålla och renovera en betongkonstruktion!

För mer information, kontakta: Mikael Jacobsson, mikael.jacobsson@sweco.se