0 av 0 för ""

Elisabet Spross

Publicerad: 2022-06-01

”Vi ska hitta idéer till lösningar för hållbara städer och det går undan”

Swecos hållbarhetsvecka och H22 City Expo är i full gång i Helsingborg. Idag sammanstrålar representanter från kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhälle för att identifiera utmaningar och ta fram idéer som ska snabba på omställningen till smarta och hållbara städer och samhällen. Vi ställde fem snabba frågor till Swecos Elisabet Spross, innovationsledare och ansvarig för workshopen.

Hej Elisabet! Ni har bjudit in till en ”speed solving” för smarta och hållbara städer. Vad är egentligen det?

– Det är som det låter! Vi ska hitta idéer till lösningar för hållbara städer och det går undan; vi har bara två timmar på oss. Vi har bjudit in representanter från kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhälle för att mötas och tillsammans diskutera och samskapa idéer som ska snabba på omställningen till smarta och hållbara städer och samhällen.

Kan man verkligen göra en stad smart och hållbar på två timmar?

– Nej, det kan man förstås inte. Men på två timmar kan man i alla fall få fram en mängd idéer och ett ett antal lösningsförslag som är bedömda utifrån behov, genomförbarhet och bidrag till Agenda2030. Det händer mycket när människor från olika organisationer och sektorer sätter sig ner tillsammans. Samverkan med fokus på Quadrouple helix, det vill säga samverkan mellan kommun, näringsliv, civilsamhälle och akademi, är en av grundpelarna i Innocities innovationsprogram. Sedan gäller det för alla aktörer att ta idéerna vidare på olika sätt, antingen genom Innocities eller själva.

Vilka är dina bästa tips till kommuner som vill utveckla sin innovationsförmåga och snabba på den hållbara omställningen?

– En viktig sak är att skapa förutsättningar för att jobba systematiskt med innovation. 84 % av globala ledare säger att innovation är mycket viktigt men hela 94 % är missnöjda med sina innovationsresultat. Det beror på att innovation ofta sker ad hoc-mässigt, i tillfälliga innovationsprojekt, innovationspriser eller workshops för att hitta idéer. Men att hitta idéer är egentligen det enkla. Det svåra är att förstå vilka som har potential och sedan utveckla dessa på rätt sätt till nya värdeskapande lösningar som man sen lyckas ta till marknaden och skala på ett bra sätt.

Hur tar vi tillvara idéerna?

– För att kunna hantera de förändringar som sker i omvärlden behöver kommuner framtidssäkra sig och här hjälper ett systematiskt och processorienterat innovationsarbete. ISO-standarderna för innovationsledning kan användas som stöd, men även att ta hjälp för att utveckla innovationsstrategier, processer och verktygslådor och öka medarbetarnas innovationsförmågor.

Har du fler tips till kommuner som vill bli mer innovativa?

– Några saker som är smarta att göra är att se över upphandlingsformer och regelverk – främjar de nytänkande och nya hållbara lösningar? Annat att se över är incitamentsstrukturer och uppföljningsmått – vad premieras inom organisationen, att göra mycket av samma eller att göra nytt? Ledarskapet spelar förstås också en viktig roll, och så slutligen; att hitta rätt samverkansformer för att driva utvecklingen tillsammans med hela kommunens ekosystem -näringsliv, akademi och civilsamhälle. Kommunerna sitter inte ensamma på lösningarna. Många kommuner är i en spännande utvecklingsresa – från förvaltande till mer utvecklingsorienterade organisationer. Den resan kommer att ta lite tid men jag vet att flera kommuner är på god väg!

För mer information, kontakta: Elisabet Spross, elisabet.spross@sweco.se