0 av 0 för ""

Tunnelbanevagn och passagerare

Publicerad: 2022-05-30

”Vi vill ge stockholmarna de bästa förutsättningarna för ett hållbart resande”

I februari berättade vi om att Sweco tog hem tre av fyra uppdrag för Stockholms nya tunnelbanelinje från Älvsjö till Fridhemsplan. Nu pågår ett intensivt arbete med lokalisering och utvärdering av föreslagna placeringar på uppgångar inför det första samrådet som inleds i juni. Vi ställde fyra snabba frågor till miljösamordnaren Teresia Skönström som är tillförordnad uppdragsledare för järnvägsplanuppdraget och arkitekten Christian Lindqvist som samordnar utformningsarbetet av stationerna på nya tunnelbanesträckan Älvsjö – Fridhemsplan.

Hej Christian och Teresia! Hur känns det att få vara med och utforma Stockholms nya tunnelbanelinje?

– Vi är såklart väldigt glada över att få vara en del av Region Stockholms arbete med en ny tunnelbanelinje från Älvsjö till Fridhemsplan. Att vi vann tre av fyra uppdrag innebär förtroende för vår expertis inom såväl utformning av attraktiva resandemiljöer, miljöprövning samt planprocesser och visar på vår förståelse för de olika uppdragens knäckfrågor. Nu är det full fart i uppdragen och inom utformningsuppdraget arbetar vi just nu intensivt med utvecklandet av stationer, spårlinje och stationernas lokalisering, säger Christian.

– Det är mycket spännande, givande och utmanande att få arbeta med den nya linjen! Det känns också lite extra roligt då min pappa var med på mitten av 1950-talet och invigde den gröna tunnelbanelinjen ut till Hässelby. Nu är det min tur, cirka 70 år senare, säger Teresia.

Hur arbetar ni med hållbarhet i projektet?

–  Uppdraget i sig har ju till syfte att främja såväl hållbart resande som stadsutveckling, men vi strävar också efter att hitta lösningar som ger så låg klimat- och omgivningspåverkan som möjligt. Då projektet består av flera deluppdrag är samarbetet mellan dessa centralt, inte minst när det gäller ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi vill utforma stationer som är attraktiva, trygga och funktionella för att ge stockholmarna de bästa förutsättningarna för ett hållbart resande och goda livsmiljöer, säger Teresia

Kan ni berätta något om de konstnärliga uttryck som ska prägla varje station?

– Region Stockholm har inte handlat upp konstnärer för de nya stationerna än. Men utifrån tidigare arbete med tunnelbanestationer kan jag säga att arbetet med konstnärer inte bara är roligt utan också dubbelriktat givande. Att göra de konstnärliga inslagen till en del av helhetsgestaltningen stärker ju både konsten och arkitekturen. Det ger inte bara en större helhetsupplevelse utan särskiljer stationerna på linjen och underlättar orientering i tunnelbanesystemet. Att de tunnelbanestationer som utformas idag är en del av världens längsta konstutställning känns värdigt stationernas funktion som publika miljöer, säger Christian.

Hur visualiserar ni den nya tunnelbanesträckningen och de nya stationerna?

–  Vi befinner oss i en väldigt kreativ fas där vi tillsammans med Region Stockholm och Stockholms stad arbetar med flera olika lägen för stationerna och utformningar av dem. Den nya sträckningen från Fridhemsplan till Älvsjö blir en början på en ny tunnelbanelinje om sex stationer. Den kommer att stödja byggandet av 48 500 bostäder och i grunden bidra till att förändra Stockholm som vi känner det. Jag hoppas att stationerna kommer att fungera som katalysatorer för förändringen och att de placeras så att de skapar maximal nytta i sin kontext. Värdeskapande i vår vardag, lätta att använda och en gemensam plats som vi alla känner stolthet för, det är det jag hoppas på och arbetar för som arkitekt på Sweco, säger Christian.

– Den nya tunnelbanelinjen medför många nyttor för ett växande Stockholm. Till exempel binder linjen ihop sydvästra och västra Stockholm utan att passera GÅ, det vill säga T-Centralen. Det leder till att T-Centralen kan avlastas då alla resenärer inte har behov av att använda centrala Stockholm som knutpunkt. Tunnelbanelinjen bidrar även till att binda ihop nya och befintliga stadsdelar och ger högt socialt mervärde för många människor i dess närområde. Totalt sett gör man Stockholms kollektivtrafik mer flexibel då de flesta stationer redan idag har någon form av kollektivtrafik. För de boende betyder den nya linjen alltså fler alternativa färdvägar från punkt A till B och fler alternativa bytesmöjligheter, säger Teresia.

För mer information, kontakta:

Christian Lindqvist, christian.e.lindqvist@sweco.se

Teresia Skönström, teresia.skonstrom@sweco.se