0 av 0 för ""

Vinst i markanvisningstävling om nytt bostadshus i Nora

Swecos arkitekter i Örebro har vunnit tävlingen om ett nytt flerbostadshus i Nora, norr om Örebro. Förslaget Smedgården kommer erbjuda attraktiva, ljusa lägenheter med utsikter, där balkongerna spelar en viktig roll.

Smedgården ligger väster om Noras stadskärna. På platsen står idag ett befintligt hus som kommer att rivas och ersättas av Smedgården. Den nya fastigheten kommer att tillsammans med de andra byggnaderna kring Rådhustorget förtydliga torgets utformning.

– Utgångspunkter för gestaltning har bland annat varit att Smedgården ska erbjuda attraktiva lägenheter med utsikt, integrerade balkonger samt entréer som ger liv till torget och gatan. Ytterligare ett mål har varit att huset ska smälta in med befintliga byggnader och samtidigt ta hand om platsens förutsättningar, Markus Grieser ansvarig arkitekt.

Lägenheter är tänkta för en till två personer och är avlånga, med ljusinsläpp och utblickar åt flera håll. Karaktäristiskt för husets geometri och funktion är de indragna balkongerna, även benämnt som gröna zoner.

– Eftersom det inte finns friytor i direkt anslutning till huset vill vi erbjuda de boende balkonger med generös storlek och genomtänkta funktioner. Vårt förslag visar på inglasning innanför balkongräcket, vilket skapar yta för blommor och odling, säger Markus Grieser.

Tävlingsförslagen utvärderades inte enbart utifrån gestaltning, volymhantering, lägenhetskvaliteter, utan även på byggkostnaden. Vilket innebar att lägenheterna skulle vara attraktiva, men samtidigt rationella och produktionsvänliga. Förslaget har tagits fram i samarbete med NCC.