0 av 0 för ""

Virtuellt showroom

Virtuellt showroom ger en helhetsupplevelse på distans

Sweco har utvecklat ett virtuellt showroom för webben där besökaren får den fullständiga upplevelsen utan att vara bunden till en fysisk plats. Besökaren kan på ett enkelt sätt röra sig runt i den virtuella utställningen och inspektera 3D-modeller från olika vinklar, eller ta del av information på skärmar och roll-ups.

Vi träffade Christoffer Brand, 3D-systemutvecklare på Sweco, för att ta reda på mer.

Hej Christoffer! Hur kom du på att bygga ett virtuellt showroom?

– Det började med en brainstorm inför Hack the crisis, ett hackaton med syfte att komma på idéer för att motverka pandemin. Då kom jag på tanken om ett virtuellt konferensrum som alla kan nå oavsett var de befinner sig, men med syftet att deltagaren ska få en helhetsupplevelse.

Vad är det som är nytänkande mer ert virtuella showroom?

– Det finns flera spännande moment. I vårt showroom kan man ställa ut 3D-modeller som besökarna kan gå runt och se från alla vinklar. Dessutom kan man skala ner besökaren till modellens skala, för att ge en upplevelse av att vara i den verkliga miljön med rätt proportioner. Eftersom det finns stöd för VR kan det kännas som att gå runt inne i själva byggnaden. En annan kul detalj är att man kan lägga in Teams-länkar i showroomet och använda det som ett mötesrum.

Vilka kommer kunna använda det virtuella showroomet?

– Alla som har ett behov eller intresse av att visa upp ett projekt eller en utställning. I Storbritannien har vi till exempel en kund som visar upp ett vägbygge, men det kan även användas som mötesplats för en mässa eller event.

Allmänheten kan ta del av den kompletta upplevelsen utan att behöva ta sig till en specifik plats. Det är enkelt att navigera mellan de olika objekten genom att klicka på dem i showroomet och förflytta sig mellan rummen. Man kan gå runt precis som om det vore en riktig utställning och allt man behöver är en webbläsare. Showroomet fungerar i mobil, dator och VR-headset.

För mer information, kontakta: Christoffer Brand, christoffer.brand@sweco.se