0 av 0 för ""

Ylva bytte Falun mot Filippinerna

Swecomedarbetaren Ylva af Kleen befinner sig sedan oktober på östra Filipinerna för att hjälpa till att bygga upp nya bostäder till de tusentals som miste sina under supertyfonen Haiyan för tre år sedan. Genom att vara på plats hjälper hon familjer att få en nystart i livet.

För drygt två månader sedan påbörjade Ylva af Kleen sin tjänstledighet för att kunna åka med den svenska biståndsorganisationen We Effect till östra Filippinerna. Totalt ska hon vara borta i sex månader innan hon återvänder till vardagen som arkitekt på Sweco i Falun. Upplevelsen har hittills varit både känslomässigt utmanande och lärorik.

– En av de bästa sakerna med arbetet här är att få komma nära familjerna som flyttar in i de nya husen och att få se dem julpynta, plantera blommor och skapa sig en hoppfull framtid. Efter många år utan en värdig bostad visar de sådan glädje och tacksamhet över att ha fått en nystart i livet med hjälp av bland annat Sverige och We Effect. Men även om vi hjälper många familjer så är det fortfarande tusentals som står i kö för en säker framtid, säger Ylva af Kleen.

We Effect arbetar med rätten till en värdig bostad i länder där fattigdom och utsatthet är som mest utbrett. Ylva jobbar på en av deras lokala partnerorganisationer med bostadsutveckling ur olika perspektiv, så som långsiktig bostadsplanering, byggande av 500 bostäder i lerhusteknik samt med att stärka bostadskooperativ i de nya områdena för ska skapa trivsamma och hållbara bostadsmiljöer.

– Dagarna är väldigt varierande. På förmiddagarna åker jag ofta ut till våra byggarbetsplatser medan eftermiddagarna spenderas på kontoret för att arbeta med bostadsförsörjningsprogram för de kommuner vi samarbetar med. Vissa veckor arrangerar vi studiecirklar för de nya husägarna med workshops kring jämställdhet, avfallshantering och småskalig odling. Detta för att höja medvetenheten och kunskapen kring dessa ämnen och att skapa ett sammanhållet och trivsamt bostadsområde, berättar Ylva.

Redan under arkitektutbildningen på Umeå Universitet och Chalmers Tekniska Högskola växte intresset för att jobba i mindre utvecklade länder då hon deltog i flera hållbarhetsprojekt i Afrika. Det är nyfikenheten på nya kulturer och perspektiv, möten med människor samt möjlighet att få använda sina kunskaper i en annan kontext som lockat.

– Jag är jätteglad över att få möjlighet till att ta tjänstledigt för att göra detta. Förutom att jag kan bidra med mina kunskaper på plats, finns det lärdomar och erfarenheter som jag tar med mig hem. Så som studiecirklar med nyinflyttade familjer i ett nytt område. Jag tror att det skulle kunna bidra med en känsla av samhörighet, trivsel och ett gemensamt ägande av området som ofta saknas i Sverige. Det skulle också stärka nya idéer om delningsekonomier inom ett område med bilpooler och gemensamt ägda trädgårdsmaskiner eller liknande, säger Ylva.

Läs Ylvas blogg om sin tid på Filippinerna

Läs mer om WE Effect