0 av 0 för ""

Nyheter och press

Nyheter och press

Här kan du läsa pressmeddelanden och nyheter från Sweco Sverige. Koncernövergripande nyheter och pressmeddelanden för press och investerare finns hos Sweco Group. Kontakta oss på Sweco Sverige on du vill ha information eller bilder från specifika projekt, eller om du behöver en expertkommentar från någon av våra konsulter. Kontaktinformation för både Sweco Sverige och Sweco Group finns längst ner på denna sida.

 

 

Se allaAlmedalenPressmeddelandenNyheterEventStudentevent

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2010

<!– wp:acf/content-blocks { "id": "block_600aed39bf2c5", "name": "acf\/content-blocks", "data": { "background_color": "block–lightgray", "_background_color": "field_600038d54a83a", "content_blocks_0_content": " SWECO AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2010 • Nettoomsättningen uppgick till 1 339,0 MSEK (1 451,9).• Rörelseresultatet uppgick till 122,4 MSEK (166,2). • Rörelsemarginalen uppgick till 9,1 procent (11,4).• Resultatet före skatt uppgick till 119,4 MSEK (173,8).• Stark finansiell… Läs mer

SWECOS ÅRSREDOVISNING FÖR 2009 OFFENTLIGGJORD

<!– wp:acf/content-blocks { "id": "block_600aed39bf2c5", "name": "acf\/content-blocks", "data": { "background_color": "block–lightgray", "_background_color": "field_600038d54a83a", "content_blocks_0_content": " SWECOS ÅRSREDOVISNING FÖR 2009 OFFENTLIGGJORD Swecos årsredovisning för 2009 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.swecogroup.com För ytterligare information kontakta: Fredrik Hedlund, Informationschef i Sweco, 08-695 66 12, 0734-12 66 12, fredrik.hedlund@sweco.se Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap… Läs mer

SWECO UTREDER TIMAVLÄSNING FÖR EL

<!– wp:acf/content-blocks { "id": "block_600aed39bf2c5", "name": "acf\/content-blocks", "data": { "background_color": "block–lightgray", "_background_color": "field_600038d54a83a", "content_blocks_0_content": " SWECO UTREDER TIMAVLÄSNING FÖR EL Sedan ett år tillbaka har du som elkund rätt till en månadsvis avläsning av din elmätare. Nu kan det vara aktuellt att gå ett steg längre. Energimarknadsinspektionen har i uppdrag att utreda möjligheterna till timvis… Läs mer

SWECO ANLITAS NÄR SLUSSEN BYGGS OM

<!– wp:acf/content-blocks { "id": "block_600aed39bf2c5", "name": "acf\/content-blocks", "data": { "background_color": "block–lightgray", "_background_color": "field_600038d54a83a", "content_blocks_0_content": " SWECO ANLITAS NÄR SLUSSEN BYGGS OM När Slussen byggs om behövs nya system för att förse området med vatten, avlopp, energi och ventilation. Uppdraget att se över och planera för all nytillförsel har gått till Sweco. Slussen i Stockholm är… Läs mer

GENOMFÖRD OMVANDLING AV AKTIER AV SERIE C TILL AKTIER AV SERIE B

<!– wp:acf/content-blocks { "id": "block_600aed39bf2c5", "name": "acf\/content-blocks", "data": { "background_color": "block–lightgray", "_background_color": "field_600038d54a83a", "content_blocks_0_content": " GENOMFÖRD OMVANDLING AV AKTIER AV SERIE C TILL AKTIER AV SERIE B 2 500 000 aktier av serie C, som har emitterats och återköpts inom ramen för Swecos aktiebonusprogram, har omvandlats till aktier av serie B.Efter omvandlingen uppgår det totala… Läs mer

SWECO UTREDER KRAFTBRIST RUNT VICTORIASJÖN

<!– wp:acf/content-blocks { "id": "block_600aed39bf2c5", "name": "acf\/content-blocks", "data": { "background_color": "block–lightgray", "_background_color": "field_600038d54a83a", "content_blocks_0_content": " SWECO UTREDER KRAFTBRIST RUNT VICTORIASJÖN Sweco ska studera och ge förslag på hur elnäten mellan Uganda och Tanzania kan bindas samman. Åtgärderna ska minska den kraftbrist som råder i regionen. Uppdraget är värt närmare 12 miljoner kronor. – Sweco har… Läs mer

SWECO AB (publ) Bokslutskommuniké 2009

<!– wp:acf/content-blocks { ”id”: ”block_600aed39bf2c5”, ”name”: ”acf\/content-blocks”, ”data”: { ”background_color”: ”block–lightgray”, ”_background_color”: ”field_600038d54a83a”, ”content_blocks_0_content”: ” SWECO AB (publ) Bokslutskommuniké 2009 • Nettoomsättningen uppgick till 5 338,7 MSEK(5 522,8). • Rörelseresultatet uppgick till 443,6 MSEK (596,3). • Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 procent (10,8). • Resultatet före skatt uppgick till 443,6 MSEK (588,2). • Stark finansiell ställning,… Läs mer

SWECO FÖRVÄRVAR VATTEN- OCH MILJÖBOLAG I POLEN

<!– wp:acf/content-blocks { ”id”: ”block_600aed39bf2c5”, ”name”: ”acf\/content-blocks”, ”data”: { ”background_color”: ”block–lightgray”, ”_background_color”: ”field_600038d54a83a”, ”content_blocks_0_content”: ” SWECO FÖRVÄRVAR VATTEN- OCH MILJÖBOLAG I POLEN Sweco har förvärvat det polska konsultbolaget Hydroprojekt Kraków med 35 anställda. Förvärvet är ett första steg i etableringen av Sweco i Polen. Hydroprojekt Kraków har närmare 60 års erfarenhet av kvalificerade tekniska konsulttjänster… Läs mer

Pris till Swecos arkitekter för förskola

<!– wp:acf/content-blocks { ”id”: ”block_600aed39bf2c5”, ”name”: ”acf\/content-blocks”, ”data”: { ”background_color”: ”block–lightgray”, ”_background_color”: ”field_600038d54a83a”, ”content_blocks_0_content”: ” Pris till Swecos arkitekter för förskola Sweco i Malmö har tilldelats Vellinge kommuns Stadsbildspris 2009 för förskolan Henriks Hage i Höllviken. Förskolan Henriks Hage är skapad som en klassisk fyrlängad Skånegård med modernt formspråk. Från huvudentrén fortsätter siktlinjen obruten tvärs… Läs mer

Sweco Sveriges presstjänst når du på telefon: 010-484 50 20, vardagar kl 8-12 och 13-17 eller via mejl press@sweco.se

Presstjänsten besvarar journalisters frågor om Swecos verksamhet i Sverige. Vi besvarar inte frågor eller erbjudanden om annonsering. Vi besvarar inte frågor eller erbjudanden om annonsering via detta telefonnummer. Du kan prenumerera på våra pressmeddelanden via TT. Regulatoriska pressmeddelanden och annan information för investerare finns Sweco Group.

Sweco Sveriges presstjänst