0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Alvesta Energi drar nytta av Swecos hela tjänsteutbud

Alvesta Energi ska bygga en ny pumpstation med
reservpanna och Sweco har fått i uppdrag att ansvara för alla delar i byggandet.

Nyligen fastställdes köpet av tomten på Scheelegatan i
Alvesta där anläggningen ska stå och till årsskiftet ska underlaget för
upphandling av entreprenörer vara klart. 

Byggstart är planerad till våren 2014
och pannhuset beräknas stå klar i oktober nästa år.

– Att bygga en helt ny anläggning kräver resurser
och specifik kompetens inom flera områden, något som vi själva inte har. Därför
behövde vi köpa in detta utifrån och vi letade dessutom efter en partner som
kunde ta ett helhetsgrepp, säger Karl-Erik Edh, t.f. vd på Alvesta Energi.

I Swecos uppdrag ingår kostnadskalkyl,
bygglovshandlingar, tillståndsanmälan, fastighetsteknisk rådgivning i samband
med tomtköpet, geotekniska undersökningar, analys av markprover, grafisk
gestaltning av pannhuset, projektering av byggnadskonstruktion,
förfrågningsunderlag för upphandling och utvärdering av entreprenörer.

För mer information kontakta:

Karl-Erik Edh, t.f. vd på Alvesta Energi, 073-346 71 62, karl-erik.edh@alvestaenergi.se
Magnus Olausson, projektledare på Sweco, 072-324 41 50, magnus.olausson@sweco.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>