0 av 0 för ""

Trangia stormkök i naturen Bild: Trangia

Årets julklapp gör en insats för klimatet

Årets julklapp, stormköket, är en räddare i nöden för naturälskare. Nu har Trangia, originalet bland stormkök, tillsammans med Sweco sett över hur produkten kan bli ännu mer klimatsmart. Redan idag består stormköket av 50 procent återvunnen aluminium, men kartläggningen visar att en ytterligare ökning av återvunnen aluminium skulle kunna minska klimatavtrycket avsevärt.

Med hjälp av standardmetoden Greenhouse Gas Protocol, som används för att förstå, beräkna och hantera utsläpp av växthusgaser, har Sweco och Trangia har kartlagt Trangias klimatavtryck.

– Vi har räknat på allt vi kan komma på när det gäller direkta och indirekta utsläpp. Inköp av material och tjänster, pelletsförbränning vid tillverkningen i fabriken, transporter och distribution, avfall och de anställdas klimatpåverkan när de tar sig till jobbet, säger Olov Berglund, energi och miljöingenjör på Sweco.

Resultaten i kartläggningen är tydliga. Fördelningen av klimatavtrycket visar att den dominerande källan är inköp av aluminium, som står för nästan 81 procent. Idag använder Trangia aluminium som består av 50 procent återvunnen aluminium. Genom att öka andelen återvunnet material i produkterna kan klimatavtrycket minskas med upp till 50 procent.

– Det är något som vi tittar närmare på nu, att jobba mer med återvunnen aluminium och balansera det mot bibehållen kvalitet. Genom kartläggningen har vi fått en bra bild av nuläget och vad vi kan fokusera på för att bli bättre. Som en direkt effekt av kartläggningen ska vi också klimatkompensera för vår lastbilstransport hos fraktbolagen från och med 2021, säger Magnus Rydell, vd på Trangia.

Klimatpåverkan per producerat kök är 14,2 kg CO2e (2019). Med en tillverkning på nästan 100 000 kök om året, och ett ökat intresse i samband med stormkökets utnämning till Årets Julklapp 2020, kan insatserna göra en avsevärd skillnad för klimatavtrycket.

För ytterligare information, kontakta:

Olov Berglund, energi- och miljöingenjör på Sweco, olov.berglund@sweco.se, 073 027 78 17

Sofie Sidoli, pressansvarig Sweco Sverige, sofie.sidoli@sweco.se, 010-484 50 20 (enbart journalister)