0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Arkitekt får attraktiv doktorandtjänst på Chalmers

Johanna Eriksson, arkitekt på Sweco i Malmö, kommer framöver att dela sin tid mellan Swecos arkitektkontor i Malmö och ett forskarrum på Chalmers i Göteborg. Sedan januari i år är hon en av dem som blivit tilldelad en attraktiv industridoktorandtjänst på Chalmers.

Johanna Eriksson har under flera år på Swecos arkitektkontor arbetat med frågor kring verktyg och metoder för brukarnas  delaktighet i tidiga skeden inom samhällsbyggnadssektorn. Ett av verktygen är Designdialogen som har vuxit fram i forskningsmiljön på Chalmers och sedan utvecklats av Sweco till ett efterfrågat arbetssätt för tidiga skeden i arkitektuppdragen. Kortfattat är Designdialogen en metod där grupper av företrädare från olika verksamheter bjuds in för att tillsammans med arkitekten utforma sin framtida miljö och verksamhet.

Johanna kommer under sin forskningstjänst på Chalmers att studera olika metoder och verktyg för dialog i tidiga skeden, exempelvis Designdialogen. Inom Sweco har Designdialogen använts i många sammanhang, inte minst inom vårdsektorn som är ett område som Johanna kommer att fokusera extra på. Efterfrågan av dialoger inom vårdområdet tros öka markant framöver

Johanna ser fördelarna med att kombinera sitt konsultarbete på Sweco och forskningen i området och hur de båda delarna skulle kunna befrukta varandra.

– Det känns väldigt roligt att få en möjlighet som denna, säger Johanna. Jag är glad att ha fått chansen att utveckla både mig själv och ett område som jag brinner för. 

 För Sweco finns det också stort intresse av att låta Johanna börja doktorera och Sweco blev delfinansiär av tjänsten. 

– I vår omfattande arkitektverksamhet har vi hela tiden behov av att utveckla kunskap som blir till nytta för våra kunder, säger Jan Mattsson, vd på Sweco Architects. Oftast sker det direkt i våra uppdrag och är specifikt för just den situationen, kunden och uppgiften. Men utöver detta finns ett generellt behov både i vårt företag och i branschen att bidra till en kunskapsutveckling som påverkar i ett större sammanhang. Att stötta medarbetarnas utveckling och kunskapsuppbyggnad i form av studier på forskarnivå känns viktigt just av den anledningen, menar Jan Mattsson.

En annan delfinansiär är forskningsrådet Formas som beviljat bidrag till forskningsprojektet Arena: Brukare & Krav, ett projekt initierat av gamla BQR, numera IQ Samhällsbyggnad och som kommer att utgöra ramen för Johannas arbete.

 

Kontaktpersoner:
Johanna Eriksson
Arkitekt Sweco, doktorand Chalmers
johanna.eriksson@chalmers.se
Tfn: 0709-639 532

Elina Smidlund
Press Sweco
elina.smidlund@sweco.se
Tfn: 072-200 53 62

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>