0 av 0 för ""

Översiktlig karta, Arninge-Ullna i Täby

Arkitekter och ingenjörer på Sweco och Tovatt Architects & Planners utformar ny urban stadsdel i Täby.

Täby kommun växer när Roslagsbanans förlängning till Stockholm City och Odenplan blir realitet. Flera nya stadsdelar planeras i kommunen och en av dessa är Arninge-Ullna med uppemot 10 000 nya bostäder. Sweco har i ett nära samarbete med Tovatt Architects & Planners vunnit upphandlingen av strukturplanen för stadsdelen.

Strukturplanen för Arninge-Ullna är en viktig del när Täby växer och den ska bland annat redogöra för hur bebyggelsestruktur, gatustruktur och landskap planeras i området. Målet är att göra området till en attraktiv, urban och grön stadsdel med ett hållbart sätt att leva och resa.

– Med våra stadsplanerare, planeringsarkitekter och övriga kompetenser på Sweco kommer vi tillsammans med Tovatts arkitekter bemöta utmaningarna i detta omfattande och komplexa projekt. Jag och andra i vårt team har tidigare arbetat mycket framgångsrikt med Tovatt, och därför lämnade vi ett gemensamt anbud till Täby kommun, säger Sandra Westin, stadsplanerare och ansvarig för projektet på Sweco.

Uppdraget innebär ett helhetsgrepp för planeringen av området och det blir ett tätt samarbete med kunden Täby kommun. Strukturplanen ligger som grund för det strategiska och långsiktiga arbetet med utvecklingen av stadsdelen.

– Strukturplaner i den här storleksordningen har blivit en del av vår specialkompetens, både i Sverige och utomlands. Vi har alltid sett stadsplan och byggnad som en oskiljaktig helhet där både rumsliga och tekniska koncept är tätt sammanflätade. Att få arbeta fram en så stor plan med Swecos hela kompetensregister och i nära samarbete med Täby blir stadsbyggande i ordets sanna bemärkelse, säger Johannes Tovatt, arkitekt och uppdragsledare för projektet från Tovatt Architects & Planners.

I uppdraget ingår bland annat omfattande trafikanalyser, strategier för en dynamisk samexistens mellan boende och storskaliga verksamheter samt att studera ekosystemtjänster, kulturmiljövärden och dagvattenhantering där samtliga delar utförs av kompetenser på Sweco. Tidshorisonten för strukturplanen är 2050.

För mer information, kontakta:
Sandra Westin, stadsplanerare, Sweco, s.westin@sweco.se, tfn 073 084 58 98
Johannes Tovatt, arkitekt, Tovatt Architects & Planners, johannes.tovatt@tovatt.com,
tfn 070 641 98 25