0 av 0 för ""

Sweco undersöker åtgärder för effektivare energiförbrukning i utvalda byggnader i 14 städer i Ukraina.

Åtgärder för effektivare energiförbrukning i Ukraina ska ge bättre miljö

Sweco har fått uppdrag av NEFCO, Nordic Environment Finance Corporation, att undersöka åtgärder för att uppnå en effektivare energiförbrukning i 14 ukrainska städer. Syftet är att minska städernas utgifter för energi, minska miljöpåverkan och förbättra förhållandena för lokalbefolkningen i landet.

Uppdragen, som Sweco har fått via ett ramavtal med NEFCO, innefattar att undersöka nuvarande energiförbrukning i utvalda byggnader i städerna och ta fram en åtgärdsplan med energieffektiviseringsmöjligheter i dessa. Byggnaderna är främst offentliga lokaler såsom förskolor, skolor och vårdlokaler. Swecos roll innebär även att stötta städerna i upphandlingen när åtgärderna ska implementeras.

– Det är ett viktigt uppdrag där vi får möjlighet att identifiera åtgärder för en stor mängd byggnader som är i stort behov av upprustning. Det känns betydelsefullt att vi i nära samarbete med NEFCO bidrar till en bättre inomhusmiljö för barn, elever och patienter i Ukraina, säger Conny Udd, vd för Swecos energiverksamhet.

Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO är en internationell finansiell institution specialiserad på miljöfinansiering som ägs av de nordiska ländernas regeringar. Swecos uppdrag löper över tre år och kan utökas ytterligare med ett antal städer.

Se filmen där Ulf Bojö, NEFCO, och Gunnar Bark, Sweco, kommenterar projektet.

För ytterligare information kontakta:
Conny Udd, vd för Swecos energikonsulter, 08-695 65 50, conny.udd@sweco.se
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 070-234 03 66, hanna.haeggstrom@sweco.se