0 av 0 för ""

Sveriges kommuner har olika förutsättningar att vara attraktiva visar årets upplaga av rapporten Sveriges nya geografi.

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Attraktiviteten varierar stort mellan Sveriges kommuner

Människor flyttar inte bara till platser där jobben finns, utan till platser där de vill leva, bo och arbeta. Detta skifte har fått kommuners attraktivitet att öka i betydelse. För att stärka attraktiviteten måste kommunerna utgå från sina förutsättningar och styrkor. Det är en av slutsatserna i årets upplaga av Swecos rapport Sveriges nya geografi 2019 med attraktivitet hos Sveriges kommuner som tema.

Sveriges kommuner har olika förutsättningar att vara attraktiva. Vissa kommuner har ett starkt näringsliv, medan andra är utpräglade boendekommuner. Andra kriterier som spelar roll för en kommuns attraktivitet är bland annat befolkningsstorlek, geografiskt läge och naturvärden. Några av de kommuner som utmärker sig i årets rapport Sveriges nya geografi är:

– Alla kommuner är attraktiva på olika sätt och alla kan inte satsa på allt. Storstadsregionerna och de större städerna har en stark befolkningstillväxt. På landsbygden är det framförallt besöksnäringskommunerna som utmärker sig. Där finns en stark besöksattraktivitet och många företagare, säger Emma Andersson, rapportförfattare, Sweco.

I rapporten framgår att olika kommuner attraherar olika målgrupper. Unga vuxna föredrar storstäder och universitetsstäder. Många barnfamiljer söker sig till storstadsregionernas pendlingskommuner, där de får större bostadsyta för pengarna och jobben finns inom pendlingsavstånd. Pensionärerna behöver inte vara nära jobben och kan därför flytta till utpräglade semesterorter och attraktiva boendemiljöer.

– Det här visar att kommunerna kompletterar varandra. De är attraktiva på olika sätt och för olika människor. För att en kommun ska upplevas attraktiv behöver den alltså se de kvaliteter som just den kommunen har, och utveckla dem. Samtidigt finns utmaningar. De större städerna, som Örebro, Västerås och Umeå behöver kunna erbjuda ett stort utbud av möjligheter och service för många grupper samtidigt för att utmärka sig – allt från bra skolor, till attraktiva bostadsområden och ett levande kulturliv, säger Emma Andersson, Sweco.

Läs hela rapporten här.

Om Sveriges nya geografi
Rapporten Sveriges nya geografi har utkommit årligen sedan 1998. Rapporten kartlägger tillväxt- och utvecklingstrender i Sveriges kommuner i form av lättöverskådliga Sverigekartor med tillhörande analys. Sveriges Nya Geografi 2019 fokuserar på kommunernas attraktivitet. Rapporten har tidigare tagits fram av Sweco och Arena för tillväxt, men från i år ger Sweco ut den i egen regi.

Presentation av rapporten
Den 22 januari presenteras och diskuteras årets rapport på ett webbinarium. Läs mer och anmäl dig här.

För ytterligare information, kontakta:

Emma Andersson, rapportförfattare Sweco, 070-5688237, e.andersson@sweco.se
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 070-2340366, hanna.haeggstrom@sweco.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>